เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64 65 ธ.ก.ส.ล่าสุด เกษตรกรผู้ปลูกข้าวดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 พ.ย. 2564 เวลา 21:04 น. 19.8k

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ปี 64 65 ธ.ก.ส. ล่าสุด รอบที่ 1 หลัง ครม.ไฟเขียวงบกว่า 7.6 หมื่นล้าน ล่าสุด ธ.ก.ส. กางไทม์ไลน์โอนเงินงวดที่ 1-7 ดูด่วนที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวปี 64/65 อนุมัติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,080.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรจำนวน 74,569.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. จำนวน 1,511.64 ล้านบาท  

 

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นวงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรจำนวน 74,569.31 ล้านบาท แล ะค่าใช้จ่าย ธ.ก.ส. จำนวน 1,511.64 ล้านบาท หลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65  และ มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65  วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท

 

เพื่อให้เป็นตามมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  ที่เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว  ปี 2564 /65  วงเงินจ่ายขาด 89,306.39 ล้านบาท  มาตรการคู่ขนาน ฯ วงเงินจ่ายขาด 6,955.98  ล้านบาท และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65  วงเงินจ่ายขาด 54,972.72 ล้านบาท รวมวงเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 151,235.09 ล้านบาท

หลังจาก ครม. ไฟเขียว โครงการประกันรายได้ข้าวปี64/65  ล่าสุดยังไม่ทันข้ามวัน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดไทม์ไลน์มติครม. และ รายละเอียดโอนเงินดังนี้

 

 • 30 พ.ย. 64  ครม.อนุมัติเห็นชอบ
 • 1 ธ.ค. 64 ธ.ก.ส. ประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 • 3 ธ.ค. 64  คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ให้ความเห็นชอบ
 • 3 ธ.ค.64  ธ.ก.ส. เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

                วันที่ 7-8 ธ.ค. 64 โอนเงินสำหรับงวดที่ 1-7

                วันที่ 9 ธ.ค. 64 โอนเงินสำหรับงวดที่ 8

 

 • 7-9 ธ.ค.64  ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตกรตามโครงการ

 

ธ.ก.ส.ประกันรายได้ข้าว

 

สำหรับ ราคาประกัน มีดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน
 • ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน
 • ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน
 • ข้าวเจ้า 10,000 บาท/ตัน
 • ข้าวเหนียว 12,000 บาท/ตัน
 • ความชื้น ณ 15 %

 

ในส่วนชนิดข้าวและพื้นที่ ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และ ข้าวเปลือกเหนียวข้าวทั่วประเทศชดเชย ณ ราคาความชื้นร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือน 40 ไร่ จ่ายเงินชดเชย ธ.ก.ส.โดยตรงภายใน 3 วันทำการ.

 

ที่มา: ธ.ก.ส.

แท็กที่เกี่ยวข้อง