อัพเดท สถานประกอบการในพื้นที่ กทม.ผ่านมาตรฐาน SHA /SHA+ แล้วกี่แห่ง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 4:34 น. 34

อัพเดท สถานประกอบการในพื้นที่ กทม.ผ่านมาตรฐาน SHA /SHA+ แล้วกี่แห่ง แต่ละประเภทผ่านมาตรฐาน SHA /SHA+ แล้วกี่แห่ง

อัพเดท จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ผ่านมาตรฐาน SHA /SHA Plus ณ วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 08.00 น.

 

SHA สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) มีทั้งหมด 9,514 แห่ง แบ่งเป็น

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 6,501 แห่ง
 • โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 803 แห่ง
 • นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 65 แห่ง
 • ยานพาหนะ 670 แห่ง
 • บริษัทนำเที่ยว 510 แห่ง
 • สุขภาพและความงาม 375 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 182 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 25 แห่ง
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 127 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 256 แห่ง

อัพเดท สถานประกอบการในพื้นที่ กทม.ผ่านมาตรฐาน SHA /SHA+ แล้วกี่แห่ง

 

SHA Plus สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 1,792 แห่ง แบ่งเป็น

 • ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 655 แห่ง
 • โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 514 แห่ง
 • นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 13 แห่ง
 • ยานพาหนะ 314 แห่ง
 • บริษัทนำเที่ยว 110 แห่ง
 • สุขภาพและความงาม 63 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 29 แห่ง
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 4 แห่ง
 • การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 26 แห่ง
 • ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 64 แห่ง

 

สำหรับสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA Plus สามารถดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง