ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ธ.ค. 2564 เวลา 19:00 น. 11.1k

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14 ธ.ค.นี้    ธ.ก.ส.จะได้เร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ครม.อนุมัติวงเงิน จำนวน 76,080.95 ล้านบาท

หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบวงเงินประกันรายได้ 76,000 ล้านบาท และเงินสำหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท จำนวนรายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินประกันรายได้หรือส่วนต่างของข้าว ที่ผ่านมา จ่ายไปแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 13,000 ล้านบาท ยังค้างอยู่อีก 31 งวด

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

 

 

โดยขั้นตอนต่อไป คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องไปประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบตามมติ ครม. และจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 และงวดที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธ.ค.2564 จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้ หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ด ธ.ก.ส.  โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการ "ประกันรายได้เกษตร" ในช่วง 9 - 14 ธ.ค. นี้ 

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

ประกันรายได้ ชาวนาเตรียมรับเงิน9-14ธ.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง