สวก. เปิดตัว พันธุ์ข้าวใหม่ “หอมแม่โจ้ 9”

27 พ.ย. 2564 | 12:27 น.

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ “สวก.” เปิดตัว “หอมแม่โจ้ 9” ใกล้เคียง "ข้าวหอมมะลิ" ดีกว่า “ข้าวหอมปทุม” ปลูกได้ทุกฤดู เร่งเดินหน้าส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกร สนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวเมล็ดข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก ส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ"  ซึ่งตรงกับในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

 

“ข้าว” เป็นอาหารและสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งในประเทศไทย ทั้งเรื่องการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ การส่งออกข้าวไทยติดอันดับระดับโลกมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ผลผลิตตกต่ำ อุบัติภัยต่างๆ ต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสายพันธุ์ข้าวบางชนิดที่ไม่ทนโรคและแมลง ใช้ระยะเวลาผลิตที่นานเกินไป หรือให้ผลผลิตน้อย ก่อให้เกิดการเสียโอกาสทางการค้า การวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การดูแล รวมถึงการส่งออก

 

ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรภายในประเทศ ให้เกษตรกรสามารถทำอาชีพปลูกข้าวได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มและให้การรับรองแล้วหลายพันธุ์ แต่ยังไม่นิยมปลูกเป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากผลผลิตน้อยทำให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามได้ จากปัญหาดังกล่าว สวก. เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์   จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"หอมแม่โจ้ 9" พันธุ์ใหม่

โดยใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ 8 ปี ภายใต้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท จนสามารถพัฒนาเป็นพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” ที่มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และดีกว่าข้าวปทุมธานี 1 ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทุกฤดูเป็นข้าวต้นเตี้ยต้านทานการหักล้ม ให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ สร้างโอกาสในการแข่งขันกับข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามได้ในอนาคต

 

ส่งผลให้สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” จึงได้ลงนามเพื่อขอใช้สิทธิ พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยพันธุ์ข้าว เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวข้าวพันธุ์ “หอมแม่โจ้ 9” ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำมาขยายผลก่อนส่งต่อข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพไปยังเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวต่อไป