พิธีลงนามเอ็มโอยู สร้างโอกาส “โคเนื้อ-โคนม” เดินเกมบุกตลาด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 10:53 น. 144

ครั้งสำคัญ “เกษตรฯ –ปศุสัตว์- พรีเมี่ยม บีฟ –ธ.ก.ส. -แม็คโครฯ ” ลงนามเอ็มโอยู ผนึกกำลังสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม เตรียมเจาะตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 25 พ.ย.2564   เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU โครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนมเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเขาสู่ตลาดสากลพร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้

 

พิธิลงนาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ได้แก่บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จํากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด ในการร่วมมือดําเนินโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม โดยขยายการผลิตจากฝูงโคนม รวมถึง กิจการที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดใหญ่เพียงพอต่อการ บริโภคภายในประเทศ

 

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาคการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนม อันเป็นการเพิ่ม รายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมไปจนถึงการให้ความรู้และสนับสนุนด้านสินเชท่อต่างๆให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนสนับสนุนด้านการตลาดและเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้ทั่วถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ ผ่านช่องทางการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่

ดร.เฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า MOUโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม ระหว่างกรมปศุสัตว์ บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น

 

บรรยากาศอบอุ่น

 

จากโครงการต่างๆ อาทิ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งความต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและความต้องการของตลาดสูงขึ้น ทางกรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เป็นการขยายการผลิตฐานโคเนื้อคุณภาพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ให้มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง