ครม.สัญจรเทงบ ระนอง หนุน‘ท่องเที่ยว-โครงข่ายโลจิสติกส์’

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 พ.ย. 2564 เวลา 6:28 น. 525

ครม.สัญจรกระบี่ไฟเขียว 3 โครง การ หนุนท่องเที่ยวระนอง พัฒนาคลองหงาว-แหล่งเที่ยวเชิงคีรี ขยายโรงพยาบาลระนองยกระดับบริการสุขภาพ “คมนาคม” เดินหน้าทุ่มงบโครงข่ายคมนาคม เปิดประตูเมืองท่าการค้าฝั่งทะเลตะวันตก

วันที่ 16 พ.ย. 2564 ที่จังหวัดกระบี่ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 45/2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน และนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยเป็นโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองโดยตรง 3 โครงการ ประกอบด้วย

ครม.สัญจรเทงบ ระนอง หนุน‘ท่องเที่ยว-โครงข่ายโลจิสติกส์’

ครม.สัญจรเทงบ ระนอง หนุน‘ท่องเที่ยว-โครงข่ายโลจิสติกส์’

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองสะพานข้ามคลองหงาว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงคีรี ตำบลเขานิเวศน์ งบประมาณ 80 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน และให้กระทรวงมหาดไทยขอรับจัดสรรจากสำนักงบฯต่อไป

2. โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจังหวัดระนองเสนอขอพัฒนาขยายโรงพยาบาลระนอง เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย 

นายกฯสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขกับคมนาคม เร่งรัดการก่อสร้าง แขวงทางหลวงระนองแห่งใหม่ เพื่อขยายโรงพยาบาลระนอง โดยให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาบรรจุในแผนการปฎิบัติงานและแผนการใข้จ่ายงบรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

การส่งมอบรับโอนที่ดินแขวงการทางจ.ระนอง ให้โรงพยาบาลระนอง เพื่อใช้ขยายการให้บริการด้านสาธารณสุข

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดระนองเสนอปรับปรุงสร้างอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารหลังใหม่ พรัอมปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบ เพิ่มความสะดวกผู้เดินทางนั้น นายกฯมอบให้กระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาและประสานสำนักงบฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 มีการส่งมอบพื้นที่แขวงทางหลวงระนอง ให้แก่โรงพยาบาลระนอง โดยมีอธิบดีกรมทางหลวง และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนหน่วยงาน ดำเนินการ โดยมีขนาดเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 60.47 ตารางวา

ครม.สัญจรเทงบ ระนอง หนุน‘ท่องเที่ยว-โครงข่ายโลจิสติกส์’

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนาคม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 แขวงทาง หลวงระนองจะย้ายไปก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เนื้อที่ 40 ไร่ งบ 180 ล้านบาท ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็จะตั้งงบประมาณผูกพันในปี 2566 กว่า 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระนองจนแล้วเสร็จ

สำหรับการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ปี 2565 นี้ กรมทางหลวงได้ก่อสร้าง 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางไป จ.พังงา ระยะทาง 18 กิโลเมตร และเส้นทาง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ระยะทาง 6 กิโลเมตร รวม 24 กิโลเมตร งบประมาณ 1,030 ล้านบาท และโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนอีก 6 โครงการ รวมระยะทาง 121 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการในปี 2566-2569 งบประมาณ 8,050 ล้านบาท

ส่วนความก้าวหน้าโครง การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) ชุมพร-ระนอง การศึกษาความเหมาะสมของโครง การจะแล้วเสร็จในปี 2565 จากนั้นจะมีการหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการในปี 2570-2572

นอกจากนี้ นายกฯมีนโยบายให้ศึกษาการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน หรืออันดามันริเวียร่าจะเสนอที่ประชุมครม.ของบประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสม คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2572 เช่นกัน

ส่วนการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานระนอง เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2.8-3 ล้านคนต่อปี ใช้งบประมาณ 3,550 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการของกรมทางหลวงชนบทอีก 33 โครงการ งบประมาณ 268.67 ล้านบาท 

บุญเลื่อน พรหมประทานกุล/รายงาน

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,733 วันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

แท็กที่เกี่ยวข้อง