"เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565" สรุปขั้นตอน 3 ช่องทางทำเองง่ายๆ เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 2:12 น. 7.1k

เช็คสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 - 31 มี.ค.65 สรุปขั้นตอนผ่าน 3 ช่องทาง ทำเองง่าย ๆ เช็ควิธี

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล "สำนักงานประกันสังคม" เปิดโอกาสให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกแบบฟอร์ม สปส.9-02 ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือยื่นแบบทางแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

สิทธิโรงพยาบาลประกันสังคม ใครมีสิทธิบ้าง

 

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
 • ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน และกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

 

"เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565" สรุปขั้นตอน 3 ช่องทางทำเองง่ายๆ เช็คเลย

 
ช่องทางแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล

ผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

1 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th สมัครสมาชิกให้เรียบร้อย
 • หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็เข้าเว็บไซต์ คลิกที่ ผู้ประกัน
 • คลิกที่ ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานที่พยาบาล
 • เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ เปลี่ยนประจำปี แล้วคลิกที่ เลือกสถานพยาบาลใหม่ จากนั้นกดเลือก โรงพยาบาล
 • หลังจากเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว เลื่อนลงมาติ๊กเครื่องหมายถูก ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วกด บันทึก เป็นอันเรียบร้อย


 

2.ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

 

 • 1.โหลดแอป SSO Connect ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP 
 • 2.เลือกเมนู "เปลี่ยนโรงพยาบาล"
 • 3.เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ กดยืนยันและรอตรวจสอบ การเปลี่ยนสิทธิใน 2-3 วันทำการ

 

 3. สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

 

 • สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม จะใช้แบบฟอร์ม สปส. 9-02 และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คลิกดาวน์โหลด) พร้อมกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

หลังจากยื่นเรื่องย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม 2564 แล้ว ผู้ประกันตนจะรู้ผลภายใน 3 วัน ว่าเราสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้หรือไม่ โดยสามารถเช็กผลผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect
 

เลือกสถานพยาบาลอย่างไรดี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์  และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัย ในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว  ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้

 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง(Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506/ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ​
 

​เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตน มีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง