เช็กด่วน! ธ.ก.ส. จ่ายเงิน "เยียวยาเกษตรกร" น้ำท่วม วันแรก

16 พฤศจิกายน 2564

“เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม “ ธ.ก.ส. สาขาขุขันธ์ แนะวิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน สินไหมประกันภัยข้าวนาปี 2564 โอนเงินให้เกษตรกร เป็นวันแรก ใครที่ประสบปัญหานี้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถเช็กสิทธิ์ ตรวจสอบข้อมูล คลิก https://rice.tgia.org/ ม้วนเดียวจบ

ธ.ก.ส. สาขาขุขันธ์ โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งชาวนา เตรียมโอนจ่ายสินไหมประกันภัยข้าวนาปี 2564 เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม หรือเงินค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย หรือน้ำท่วม ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายน 2564 บัดนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลความเสียหายให้บริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว และ ธ.ก.ส.จะทำการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 17  พฤศจิกายน เป็นวันแรก และ 24 พฤศจิกายน 2564  เป็นวันที่สอง นั้น

 

"เกษตรกร" สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยการบันทึกหมายเลขบัตรประชาชนพร้อม ชื่อ นามสกุล ที่เว็บไซต์ https://rice.tgia.org/

 

ตรวจสอบสถานะการประกันภัย

 

 

ทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับสินไหมทดแทนในอัตราพื้นที่เสียหาย ไร่ละ 1,260 บาท และ กรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไร่ละ 240 บาท คลิกตรวจสอบได้เลย (คลิกที่นี่)