“ลอยกระทง” ปีนี้คึกคัก แต่เน้นประหยัด

16 พ.ย. 2564 | 06:54 น.

“ลอยกระทง”ปีนี้คึกคักแต่เน้นลอยแบบประหยัด คนยังระวังการใช้จ่าย กังวลเรื่องเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว  ปีนี้เงินสะพัด9,000ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ10ปี นับจากปี2554

เปิดเผยว่า จากการสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงวันลอยกระทง  วันที่ 19 พ.ย.นี้ จำนวน1,240 รายทั่วประเทศ พบว่า 51% วางแผนจะไปลอยกระทง 31%  ไม่ลอยกระทง  12% ไม่แน่ใจ และ4.6% ไปแต่ไม่ลอยกระทง  โดยเหตุผลหลักที่จะไปลอยกระทงคือ เพื่อความผ่อนคลาย ถึง55% รองลงมาเพราะเป็รประเพณี 42%  ส่วนเหตุลผที่ไม่ไปลอย คือ เรื่องเศรษฐกิจไม่ดี ตอบถึง31% รองลงมาคือกลัวโควิด ถึง25%   กลัวการชุมนุม 21% ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย 15%  

“ลอยกระทง” ปีนี้คึกคัก แต่เน้นประหยัด

 

ทั้งนี้ปริมาณการซื้อสินค้าในปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ลดลงน้อยถึง45% และที่ตอบว่าเท่าเดิม มี32% ลดลงมาก 12% ซึ่งเงินที่นำมาใช้จ่ายในวันลอยกระทง  53% เป็นเงินเดือนหรือรายได้ปกติ  และ22% มาจากเงินออม และ18%มาจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

“ลอยกระทง” ปีนี้คึกคัก แต่เน้นประหยัด

 และสำหรับบรรยากาศลอยกระทงปีนี้เทียบกับปีก่อน สนุกสนานน้อยลง32% สาเหตุมาจนกกลัวโควิด  สถานการณ์เศรษฐกิจ และกังวลเรื่องค่าครองชีพ  ส่วนGEN Zและ Y  กว่า50%ตอบว่ามีความสนุกกว่าขึ้น  สาเหตุเพราะเป็นช่วงเทศกาล การผ่อนคลายมาตรการ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ

“ลอยกระทง” ปีนี้คึกคัก แต่เน้นประหยัด

งานลอยกระทงปีนี้ คึกคัก แต่เป็นการคึกคักแบบประหยัด เชื่อว่าคนยังออกไปลอยกระทง แต่การใช้จ่ายในงานลอยกระทงจะใช้จ่ายแบบประหยัด  เพราะมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที คนยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งนี้คาดการณว์ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในวันลอยกระทง 9,000ล้านบาท ซึ่งต่ำสุดในรอบ10ปีนับตั้งแต่ปี2554 ปีที่มีน้ำท่วม ซึ่งความกัวลของคน คือ การแพรระบาดของไวรัสโควิด ภัยธรรมชาติต่างๆ การจารจรติดขัด พ่อค้าแม่ค้าฉวบโอกาสขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น

“ลอยกระทง” ปีนี้คึกคัก แต่เน้นประหยัด

ส่วนคำอธิฐานส่วนใหญ่จะอธิฐานให้ พระราชินีในรัชกาลที่9 ในหลวงรัชกาลที่10 และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และพระชนมายุยิ่งยืนนาน  ,ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ขอให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี ของให้ครอบครัวมีความสุข มีงานทำมีเงินใช้ และขอให้ทุกคนรักสามัคคี