อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
14 พ.ย. 2564 เวลา 2:53 น. 989

อ่านเลย….สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA บ้าง  เปิดสถิติ 9 เดือน การค้าไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ช่วง 9 เงินสะพัดกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์หรัฐ โต 25%  ส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมขยายตัวถ้วนหน้า

เห็นยอดมูลค่าการค้าและการส่งออกของไทยกับประเทศคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) จำนวน 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ชิลี และเปรู มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2564 (ม.ค. - ก.ย.) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 253,212.24 ล้านดอลาลร์สหรัฐ หรือ7,908,717.25 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวก25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 123,693.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ3,836,115.64 ล้านบาท  ซึ่งขยายตัวเพียง18% 

อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

โดยทุกตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ชิลี ขยายตัวเป็นบวก67% , นิวซีแลนด์ ขยายตัวเป็นบวก61%,อินเดีย ขยายตัวเป็นบวก58%,เกาหลีใต้ ขยายตัวเป็นบวก41%, เปรู ขยายตัวเป็นบวก40%จีน ขยายตัวเป็นบวก27%,ญี่ปุ่น ขยายตัวเป็นบวก14%, ออสเตรเลีย ขยายตัวเป็นบวก10% และฮ่องกง ขยายตัวเป็นบวก1%  นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการขยายตัวเช่นเดียวกันถึง13%  อาทิ ฟิลิปปินส์ ขยายตัวเป็นบวก39%,มาเลเซีย ขยายตัวเป็นบวก37%, ลาว ขยายตัวเป็นบวก20%,เวียดนาม ขยายตัวเป็นบวก15%, กัมพูชา ขยายตัวเป็นบวก14%, เมียนมา ขยายตัวเป็นบวก10%และอินโดนีเซีย ขยายตัวเป็นบวก6%

อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

กลุ่มสินค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563  โดยเฉพาะสินค้าเกษตรพื้นฐาน ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออกสูง รวมทั้งยังครองแชมป์เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียนอีกด้วย โดยการส่งออกมีมูลค่า 14,849.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ460,732.90 ล้านบาท  ขยายตัวเป็นบวก33%   มีสัดส่วนการส่งออกไปตลาด FTA ถึง 75.30% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย

อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

 นอกจากนี้ยังมีสินค้าส่งออกสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น  ยางพารา ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง เครื่องเทศและสมุนไพร และผักสดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป ไทยส่งออก มูลค่า 8,877.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือ275,599.47 ล้านบาท  ขยายตัวเป็นบวก4%) และมีสัดส่วนการส่งออกไปตลาด FTA ถึง 62.58% ของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมดของไทย โดยสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร และไอศกรีม

อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ไทยส่งออก มูลค่า 80,403.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ2,891,870.75 ล้านบาท ขยายตัวเป็นบวก16% มีสัดส่วนการส่งออกไปตลาด FTA ถึง 58.72% ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

FTA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าของไทยและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออก โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศคู่ค้าสำคัญ และการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

อ่านเลย  สินค้าไทยรายการไหนได้ประโยชน์จากFTA

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง