ผู้ใช้ EV! เฮ กฟผ.ผนึก รพ.กรุงเทพ พัทยา ติดตั้งสถานีชาร์จ EleX by EGAT

13 พ.ย. 2564 | 07:56 น.

กฟผ. ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ตอบโจทย์ผู้ใช้ EV หนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ในการติดตั้งดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เดินทางมายังเมืองพัทยา และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล
สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยาดังกล่าว  เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าสถานีที่ 15 ของ กฟผ. และเป็นสถานีแรกที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาล สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่มุ่งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) ตอบสนองเป้าหมายของประเทศที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ใน COP26

ทั้งนี้ สถานีอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าว เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Fast Charger ขนาด 100 kW จำนวน 1 เครื่อง 2 หัวจ่าย ซึ่งรองรับการอัดประจุในรูปแบบ CCS และ Chademo พร้อมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charger ขนาด 22 kW จำนวน 2 เครื่อง สามารถรองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้ถึง 4 คัน เปิดให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา แล้ว โดยสามารถจองชาร์จ จ่าย ได้ง่าย ๆ ผ่าน Application “EleXA”
นายสมภพ วงศ์บรรเจิดกิจ ผู้อำนวยการสายงานบริการสนับสนุน โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา มีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการติดตั้งสถานีฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ