ไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในปี 2593-กฟผ.สร้างนวัตตกรรมไฟฟ้าหนุน

12 พ.ย. 2564 | 08:25 น.

กฟผ. เปิดเวที EGAT Energy Forum 2021 ภายใต้แนวคิด Synergetic Alliance ประสานพลังพันธมิตรด้วยนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ก้าวไกล หนุนไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในปี 2593

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน” ในงานสัมมนาและนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบออนไลน์ EGAT Energy Forum 2021 ภายใต้แนวคิด Synergetic Alliance ประสานพลังพันธมิตรด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล ว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด กระทรวงพลังงานได้ร่างกรอบแผนพลังงานชาติ National Energy Plan 2022 โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุน 
สำหรับกระทรวงพลังงานจะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งให้เป็นพลังงานสีเขียวผ่านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) อนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงานในอาคารต่าง ๆ ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดทั่วทั้งประเทศ 

EGAT Energy Forum 2021
การจัดงาน EGAT Energy Forum 2021 ในครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานด้านพลังงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากความร่วมมือด้านการลงทุนและการผลิตไฟฟ้า เผชิญความท้าทายในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อนำนวัตกรรมมาผลิตพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายกุลิศ กล่าวต่อไปว่า งานสัมมนาวิชาการ EGAT Energy Forum ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Synergetic Alliance ประสานพลังพันธมิตรด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล ซึ่งมีความหมายว่า การจะเติบโตในอนาคตได้นั้น ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันกับพันธมิตร เพื่อช่วยกันผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต 
อย่างไรก็ดี ภายในงานยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจของแวดวงพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ระบบวิเคราะห์และสั่งการระบบไฟฟ้าข้ามประเทศแบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย 4G และนวัตกรรม IoT, The Future of Hydrogen, Road to Net Zero and Smart Solutions 
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป