เยียวยาร้านนวด-สปา สาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 1-2 ปี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 5:05 น. 3.4k

สาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ร้านนวด-สปา-สถานดูแลผู้สูงอายุ ออกไปอีก 1-2 ปี ช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 10,000 แห่ง บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

10 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่รัฐได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือ โรคโควิด-19 โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด

รวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบกิจการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566

ทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีแก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสปา และกิจการการดูแลผู้สูงอายหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่จัดให้มีที่พำนักอาศัย หรือมีการพักค้างคืนอยู่ที่ปีละ 1,000 บาท กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ให้บริการดูแลระหว่างวัน โดยไม่มีการพักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมฯปีละ 500 บาท

ปัจจุบันมีกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีจำนวนรวมกว่า 10,000 แห่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง