"ประกันรายได้ข้าว”เงินชดเชย งวด 1-5 ธ.ก.ส.จ่ายส่วนต่างเท่าไหร่เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2564 เวลา 0:24 น. 47.5k

ประกันรายได้ข้าว เช็คเงินส่วนต่างราคาข้าว 5 ชนิด งวดที่ 1-5 มีราคาชดเชย ตันละเท่าไหร่ แบบละเอียดก่อน ธ.ก.ส.จ่ายเงิน

ความคืบหน้า ประกันรายได้ข้าว หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกร

 

เพื่อความชัดเจนฐานเศรษฐกิจจึงขอสรุป ราคาชดเชยประกันรายได้ข้าว หรือ เงินส่วนต่างราคาข้าว 5 ชนิดได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว ที่เกษตรกรจะได้รับมาให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ

เงินส่วนต่าง ราคาชดเชย ประกันรายได้ข้าวงวดที่1-5

งวดที่ 1

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,135.77 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,595.25 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,052.13 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 1,934.62 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,337.47 บาท

 

งวดที่ 2 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,130.44 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,019.07 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 1,918.69 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,348.79 บาท

งวดที่ 3

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,136.46 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,044.44 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 1,969.31 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,394.98 บาท

งวดที่ 4 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,213.47 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,123.76 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 2,089.91 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,466.59 บาท

งวดที่ 5

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาชดเชยตันละ 4,171.02 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,755.38 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,229.92 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาชดเชยตันละ 2,253.46 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาชดเชยตันละ 4,328.50 บาท
   

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect หรือสามารถ เช็คเงินเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com 

แท็กที่เกี่ยวข้อง