ปตท.ผนึก UBE ลุยใช้ยีสต์คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเอทานอลหนุน BCG Economy

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 พ.ย. 2564 เวลา 12:31 น. 116

ปตท.ผนึก UBE ลุยใช้เทคโนโลยียีสต์คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเอทานอลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ BCG Economy

นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE)อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยียีสต์สำหรับกระบวนการผลิตเอทานอลในการทดสอบเชิงพาณิชย์ 

ทั้งนี้  ความร่วมมือดังกล่าวนังเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการหมักเอทานอลจากมันสำปะหลัง

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. จากการพัฒนาต่อยอดยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนสำหรับใช้ในกระบวนการหมักที่อุณหภูมิสูงและสามารถลดต้นทุนค่าเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล

เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงได้มากกว่า 50%

นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสอดรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของภาครัฐ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) ด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง