“สหพันธ์ขนส่งฯ” ร่อนหนังสือร้อง “คมนาคม” แก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลพุ่ง

02 พ.ย. 2564 | 07:14 น.

“สหพันธ์ขนส่งฯ” ร้อง “คมนาคม” เหตุราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้น หลังได้รับความเดือดร้อนหนัก ด้านคมนาคม เล็งหารือครม.-พลังงาน ลดผลกระทบภาคธุรกิจ-ประชาชน

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อชี้แจงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และชี้แจงถึงแนวทางการจัดกิจกรรม truck power เพื่อผลักดันข้อเรียกร้องดังกล่าว 

“สหพันธ์ขนส่งฯ” ร่อนหนังสือร้อง “คมนาคม” แก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลพุ่ง

นายศักดิ์สยาม  กล่าวต่อว่า  การหารือในวันนี้จะนำเรียนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ และหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำประเด็นข้อเรียกร้องหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

 

 

“ในส่วนของการจัดกิจกรรม truck power ได้เน้นย้ำขอให้ดำเนินการในสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน นอกจากนี้ สหพันธ์ฯ ยังขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาชะลอการปรับขึ้นค่าทางด่วนที่จะมีการปรับขึ้นถึง 2 เท่าตัว ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนภาคการขนส่งด้วยเช่นกัน โดยกระทรวงคมนาคมจะได้หารือกับผู้ได้รับสัมปทานถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป”

“สหพันธ์ขนส่งฯ” ร่อนหนังสือร้อง “คมนาคม” แก้ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลพุ่ง
 

สำหรับข้อเรียกร้องของสหพันธ์ขนส่งฯ ดังนี้
 1. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการนำน้ำมันปาล์มออกจากสัดส่วนการผสมของน้ำมันดีเซล เนื่องจากปัจจุบันราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าน้ำมันดีเซลถึง 2 เท่าตัว เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลสามารถลดลงได้ถึงลิตรละ 2 บาท 

 


 2. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง พิจารณาลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซล ที่ปัจจุบันสูงถึงเกือบ 6 บาท ให้ลดลง 3 บาท โดยการลดราคาทั้ง 2 ปัจจัย สามารถทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือลิตรละ 25 บาท ตามข้อเรียกร้อง และเน้นย้ำว่าราคาน้ำมันไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงภาคการขนส่งเท่านั้น ยังกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนของภาคการเกษตร ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวและลำเลียงสินค้าการเกษตรเข้าสู่กระบวนการผลิต ราคาน้ำมันที่สูงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ในส่วนของผู้แทนกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลว่าได้ดำเนินการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอลดอัตราภาษีสรรพสามิต ส่วนในประเด็นการปรับสัดส่วนน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซล คณะกรรมการนโยบายพลังงานมีมติยังคงสัดส่วนดังกล่าวไว้ตามเดิม

 


 

ทั้งนี้สหพันธ์ขนส่งฯ ยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงเป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และเน้นย้ำขอให้รัฐบาลทบทวนการนำน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประเทศโดยส่วนรวม โดยจะติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนที่จะพิจารณาจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป