svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ขอ Thailand Pass ลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร สรุปขั้นตอนวิธีการครบที่นี่

02 พฤศจิกายน 2564

เปิดประเทศไทย 1 พ.ย. 64 ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง สรุปรายละเอียดไว้ให้ครบที่นี่  

เปิดประเทศ 1 พ.ย.64 ไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศทั่วโลกโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศ จาก COE (Certificate of entry) มาเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อ Thailand Pass คือ เอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) พัฒนาขึ้น

ให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ก่อนเดินทางเข้าไทย แทนการออกเอกสาร COE เพื่อลดขั้นตอนการกรอกและอัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย

ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ได้ตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมาแล้ว

ขั้นตอนการขอ Thailand Pass

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th  (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) พร้อมยื่นหลักฐาน

ทั้งนี้ ควรลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass QR code ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง

 • กรมควบคุมโรคตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ผ่านระบบ ภายใน 3-5 วัน
 • กรณีได้รับการอนุมัติแล้วผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล QR Entry Code หรือ Thailand Pass ID ที่จะใช้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

 

ขอ Thailand Pass ลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร สรุปขั้นตอนวิธีการครบที่นี่

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด Thailand Pass QR Code ได้ทันทีเพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่คัดกรอง พร้อมกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง โดยไม่ต้องกรอก ตม.8 และ ตม.6 เมื่อเดินทางถึงไทย ซึ่งต้องดาวน์โหลดใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เท่านั้น

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) แล้วและจะเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถใช้ COE ฉบับเดิมได้ โดยสามารถดาวน์โหลด COE ที่ระบุเงื่อนไขการเข้าประเทศตามข้อกำหนดใหม่ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th หรือ link ดาวน์โหลดเอกสารในอีเมลที่แจ้งผลการอนุมัติ COE

เอกสารลงทะเบียน Thailand Pass รับคิวอาร์โคดเข้าไทย มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด
 3. ประกันโควิด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไปผู้เดินทางเข้าไทยต้องมีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์
 4. หลักฐานยืนยันการจองโรงแรม ASQ หรือยืนยันการจองโรงแรม SHA+
 5. สำเนาวีซ่าเข้าประเทศไทย (หากจำเป็น)

สำหรับขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ มีดังนี้

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป เว็บไซต์ COE https://coethailand.mfa.go.th/ จะปิดรับคำร้อง COE ทั้งหมด
 2. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 3. ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้วได้ และสามารถขอรับเงินคืน (refund) ได้โดยตรงจากโรงแรมของท่าน
 4. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไข ไม่ต้องกักตัว (รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง
 5. ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน