สรุป"เปิดประเทศ"วันแรกนักท่องเที่ยวเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 2,424 คน

01 พ.ย. 2564 เวลา 11:19 น. 1.1k

สรุป"เปิดประเทศ"1พ.ย.64 วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 2,424 คน จาก 40 เที่ยวบินเข้าไทย ซึ่งลดลงจากการต้องรวมเที่ยวบิน จากเดิมที่คาดว่าจะมี61เที่ยวบินจากต่างประเทศ ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกี่ราย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร ติดตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค รองรับการเปิดประเทศ วันแรก ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564) มีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามา 2,424 คน จาก 40 เที่ยวบิน

 

สรุป"เปิดประเทศ"วันแรกนักท่องเที่ยวเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 2,424 คน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 63 ประเทศ/พื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัวหลังตรวจไม่พบเชื้อ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแนวทางการป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นประตูด่านแรกในการเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อ ตรวจสอบใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (COE :Certificate of Entry) หรือแสกน QR Code ระบบThailand Pass มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 10-15 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทาง ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ต่อคน

 

สรุป"เปิดประเทศ"วันแรกนักท่องเที่ยวเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 2,424 คน

 

หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดไว้ เพื่อเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCRและพักรอผลตรวจ 1 คืน หากผลเป็นลบสามารถเดินทางไป ได้ทั่วประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต้องโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ สำหรับติดตามตัวตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

จากการติดตามมาตรการพบว่า ระบบและขั้นตอนต่าง ๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วไม่ติดขัด หลังจากนี้ หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นจะพัฒนาระบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความปลอดภัยมากที่สุดที่สำคัญคือ บุคลากร พนักงาน และผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานทุกคน ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2เข็ม และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ดูแลรักษาความ สะอาดของสถานที่ และเคร่งครัดมาตรการ Covid FreeSetting เพื่อให้สามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

 

กิตติพงศ์ กิตติขจร

ด้านนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.)  กล่าวว่า วันแรกของการเปิดประเทศในวันนี้(1พ.ย.64) พบว่ามีเที่ยวบินเข้าไทย260เที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 91เที่ยวบิน แยกเป็นเที่ยวบินขาเข้า 40เที่ยวบิน(ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่61เที่ยวบิน เนื่องจากสายการบินมีการรวมเที่ยวบิน) และเที่ยวบินขาออก51เที่ยวบิน สำหรับเที่ยวบินในประเทศอยู่ที่169เที่ยวบิน เป็นเที่ยวขาเข้า84เที่ยวบิน เที่ยวบินขาออก85เที่ยวบิน

 

สำหรับผู้โดยสารในวันนี้มีทั้งหมดราว2หมื่นคน เป็นผู้โดยสารจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ 6,600คน แยกเป็นผู้โดยสารขาเข้า2,424คนเป็นชาวต่างชาติ1,534คน คนไทย890คน อละเป็นเที่ยวบินขาออก4,189คน ที่เหลือเป็นผู้โดยสารในประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง