เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

01 พฤศจิกายน 2564

เปิดรายชื่อ 38 จังหวัดทั่วประเทศขอรับการจัดสรรวัคซีน โมเดอร์นา กับ สภากาชาดไทย เพื่อฉีดให้กับประชาชนฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่ โมเดอร์นา ล็อตแรก 560,200 โดสเดินทางถึงไทยเมื่อวานนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งหลังจากนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการกระจายวัคซีน โมเดอร์นา ไปให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ขอรับการจัดสรรเอาไว้ตามสัดส่วนของโควต้าที่กำหนดไว้

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งได้ขอรับการจัดสรรจาก สภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ข้อมูลของ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้เปิดเผยรายชื่อ อบจ.รวมทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนกันอีกรอบว่า มีที่ไหนบ้างและแต่ละแห่งมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้  

1.กลุ่มจังหวัดที่ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ครบตามจำนวนแล้ว

 • อบจ.นนทบุรี
 • อบจ.ปทุมธานี
 • อบจ.ราชบุรี
 • อบจ.อุดรธานี
 • อบจ.มหาสารคาม
 • อบจ.สิงห์บุรี
 • อบจ.ลำพูน
 • อบจ.กระบี่
 • อบจ.เพชรบูรณ์
 • อบจ.กาฬสินธุ์
 • อบจ.พระนครศรีอยุธยา
 • อบจ.นครนายก
 • อบจ.สุโขทัย
 • อบจ.อ่างทอง
 • อบจ.ภูเก็ต
 • อบจ.ตาก
 • อบจ.มุกดาหาร
 • อบจ.ชุมพร
 • อบจ.จันทบุรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

2.กลุ่มจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวแต่อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อยู่แล้ว

 • อบจ.สมุทรปราการ
 • อบจ.เชียงใหม่
 • อบจ.ชลบุรี
 • อบจ.แพร่
 • อบจ.สมุทรสาคร
 • อบจ.นครปฐม
 • อบจ.ร้อยเอ็ด
 • อบจ.พะเยา
 • อบจ.น่าน
 • อบจ.นราธิวาส
 • อบจ.ศรีสะเกษ
 • อบจ.สุพรรณบุรี
 • อบจ.อุทัยธานี
 • อบจ.อุตรดิตถ์
 • อบจ.พังงา
 • อบจ.ลพบุรี
 • อบจ.สุรินทร์
 • อบจ.ปัตตานี
 • อบจ.เชียงราย
 • อบจ.สระบุรี

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของอบจ.แต่ละแห่งได้ 

ทั้งนี้ อบจ.ที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาไว้ทางสภากาชาดไทยได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโมเดอร์นาไว้ ดังนี้ 

1.อบจ.ต้องจัดทำ แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่

 • ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
 • ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2.อบจ.ต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3.เงื่อนไขที่สำคัญ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้

 • อบจ.ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ราคา 1,100 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • อบจ.ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด
 • เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้าให้อบจ.แล้ว ขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
 • สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี