svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

01 พฤศจิกายน 2564

เปิดรายชื่อ 38 จังหวัดทั่วประเทศขอรับการจัดสรรวัคซีน โมเดอร์นา กับ สภากาชาดไทย เพื่อฉีดให้กับประชาชนฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่ โมเดอร์นา ล็อตแรก 560,200 โดสเดินทางถึงไทยเมื่อวานนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งหลังจากนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการกระจายวัคซีน โมเดอร์นา ไปให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ขอรับการจัดสรรเอาไว้ตามสัดส่วนของโควต้าที่กำหนดไว้

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งได้ขอรับการจัดสรรจาก สภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ข้อมูลของ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้เปิดเผยรายชื่อ อบจ.รวมทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนกันอีกรอบว่า มีที่ไหนบ้างและแต่ละแห่งมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้  

1.กลุ่มจังหวัดที่ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ครบตามจำนวนแล้ว

 • อบจ.นนทบุรี
 • อบจ.ปทุมธานี
 • อบจ.ราชบุรี
 • อบจ.อุดรธานี
 • อบจ.มหาสารคาม
 • อบจ.สิงห์บุรี
 • อบจ.ลำพูน
 • อบจ.กระบี่
 • อบจ.เพชรบูรณ์
 • อบจ.กาฬสินธุ์
 • อบจ.พระนครศรีอยุธยา
 • อบจ.นครนายก
 • อบจ.สุโขทัย
 • อบจ.อ่างทอง
 • อบจ.ภูเก็ต
 • อบจ.ตาก
 • อบจ.มุกดาหาร
 • อบจ.ชุมพร
 • อบจ.จันทบุรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

2.กลุ่มจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวแต่อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อยู่แล้ว

 • อบจ.สมุทรปราการ
 • อบจ.เชียงใหม่
 • อบจ.ชลบุรี
 • อบจ.แพร่
 • อบจ.สมุทรสาคร
 • อบจ.นครปฐม
 • อบจ.ร้อยเอ็ด
 • อบจ.พะเยา
 • อบจ.น่าน
 • อบจ.นราธิวาส
 • อบจ.ศรีสะเกษ
 • อบจ.สุพรรณบุรี
 • อบจ.อุทัยธานี
 • อบจ.อุตรดิตถ์
 • อบจ.พังงา
 • อบจ.ลพบุรี
 • อบจ.สุรินทร์
 • อบจ.ปัตตานี
 • อบจ.เชียงราย
 • อบจ.สระบุรี

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของอบจ.แต่ละแห่งได้ 

ทั้งนี้ อบจ.ที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาไว้ทางสภากาชาดไทยได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโมเดอร์นาไว้ ดังนี้ 

1.อบจ.ต้องจัดทำ แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่

 • ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
 • ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2.อบจ.ต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3.เงื่อนไขที่สำคัญ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องดำเนินการ ดังนี้

 • อบจ.ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ราคา 1,100 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • อบจ.ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด
 • เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้าให้อบจ.แล้ว ขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 ก.ค. 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
 • สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี

เช็คชื่อ 38 จังหวัด จองวัคซีน โมเดอร์นา สภากาชาดไทย พร้อมฉีดให้ประชาชนฟรี