"กรมปศุสัตว์" แจ้งเตือน หลังจีนพบ ไข้หวัดนกในคน H5N6 เพิ่มขึ้น

30 ต.ค. 2564 | 02:35 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ แจ้งเตือนหลังจีนพบ ไข้หวัดนกในคน H5N6 เพิ่มขึ้น ปลุก “เกษตรกร ผู้ประกอบการ” เฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก เข้มป้องโรคเข้าประเทศ พ่วงออกกฎเหล็กชะลอการนำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักร สำหรับประเทศที่พบการรายงานการเกิดไข้หวัดนกชนิดรุนแรง

จากรายงานของคณะกรรมการศูนย์ป้องกันทางด้านสุขภาพของประเทศฮ่องกง (CHP) ในวันนี้ ยืนยันพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในคน เป็นเพศชาย อายุ 66 ปี อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก อาศัยอยู่ในเมืองหยงโจว ของมณฑลหูหนาน ซึ่งเริ่มมีอาการมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 และได้เข้ารับการตรวจรักษา โดยปัจจุบันอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤติ

 

หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อกลางเดือนพึ่งมีรายงานพบในคน เพศหญิง อายุ 60 ปี ในมณฑลเดียวกัน หากนับรวมตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีรายงานการพบไข้หวัดนก H5N6 ในคนแล้ว 49 ราย และเสียชีวิต 25 ราย โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการรายงานการติดเชื้อที่เกิดในปลายปีที่แล้ว และพบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า "กรมปศุสัตว์" ได้มีมาตรการชะลอการนำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักร สำหรับประเทศที่พบการรายงานการเกิดไข้หวัดนกชนิดรุนแรง

 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อมาสู่ประเทศไทย ส่วนในประเทศไทยปัจจุบันไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ โดยปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศทำให้สัตว์ปีกปรับตัวได้ยาก  อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีคำสั่งการให้สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ สั่งให้เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกราย และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกทุกวัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเน้นย้ำว่า “การป้องกันที่ดีถือเป็นหัวใจของความสำเร็จที่ทำให้ไทยปลอดจากไข้หวัดนกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ทั้งในคนและสัตว์จากการที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

ควบคุมฟาร์ม

 

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคัน เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือมีอาการต้องสงสัยเหมือนนิยามโรคไข้หวัดนก เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทันที รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

 

 

ที่สำคัญ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด  หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์

 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที  เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application: DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด