svasdssvasds

"ทรงศักดิ์"สั่งกรมโยธาฯ ตรวจเข้มตลิ่งทั่วประเทศ เขื่อนแม่น้ำสงครามพร้อม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 ต.ค. 2564 เวลา 11:32 น.

"ทรงศักดิ์" รัฐมนตรีช่วยว่่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม จ.สกลนครพร้อมสั่งการกรมโยธาฯ ตรวจสอบตลิ่งทั่วประเทศจากปัญหาการกัดเซาะ-พังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ทำให้เกิดความเสียหาย กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม

 

 

 

 

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   กล่าวว่าที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศที่ถูกกัดเซาะ พังทลาย และอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และโบราณสถาน

ล่าสุด วันที่29ต.ค.ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ฝั่งด้านอำเภอคำตากล้า) บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ว่าตนเองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำ เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
"ทรงศักดิ์"สั่งกรมโยธาฯ ตรวจเข้มตลิ่งทั่วประเทศ เขื่อนแม่น้ำสงครามพร้อม

 

 

 

 

 

 

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอคำตากล้า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ และนายยุทธศักดิ์ หล้าจางวาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร บรรยายสรุปโครงการ

ด้านนายยุทธศักดิ์  หล้าจางวาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ฝั่งด้านอำเภอคำตากล้า) บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีความยาว 400 เมตร โดยมีรูปแบบก่อสร้างเป็นเขื่อนชนิดตอกเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพัก

"ทรงศักดิ์"สั่งกรมโยธาฯ ตรวจเข้มตลิ่งทั่วประเทศ เขื่อนแม่น้ำสงครามพร้อม

 

 

พร้อมท่อระบายน้ำ คันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่งจรดดินเดิม และงานก่อสร้างบันไดขึ้น - ลงหน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง โดยจะเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างในแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

"ทรงศักดิ์"สั่งกรมโยธาฯ ตรวจเข้มตลิ่งทั่วประเทศ เขื่อนแม่น้ำสงครามพร้อม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด