เงินช่วยเหลือเกษตรกร 2564/2565 ผู้ปลูกข้าวตรวจสอบสิทธิที่ไหนเช็คที่นี่

27 ต.ค. 2564 | 08:00 น.

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 2564/2565 ผู้ปลูกข้าว จำนวน 5 ชนิด เกษตรกร สามารถตรวจสอบสิทธิ ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหนเช็คที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี  หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีก 2564/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบวงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

ข้าวเปลือก 5 ชนิดมีดังนี้

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่างนั้น หลักเกณฑ์เหมือนกับปี 2563/64 โดยชดเชยเป็นจำนวนตันใน 5 ชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ (ข้าวเจ้า ครัวเรือนละ 50 ไร่) แปลงละ 1 ครั้ง ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน 
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 

  • สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้ง 5 ชนิด สามารถตรวจสอบรายชื่อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ www.farmer.doae.go.th
  • กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
  • คลิก “ค้นหา”

 

 

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 2564/2565 ผู้ปลูกข้าวตรวจสอบสิทธิที่ไหนเช็คที่นี่

 

ไทม์ไลน์โอนเงินเบื้องต้น

สำหรับเกษตรกร ที่ได้รับเงินงวดแรกที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.64  ต้องรอคำสั่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ฯประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ ฯ  หลังจากนี้ 3 วัน ทาง ธ.ก.ส.โอนเงินให้กับเกษตรกร และนี่คือไทม์ไลน์โอนเงินเบื้องต้นโครงการประกันรายได้ 2564/2565  

 

ดังนั้น เกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค. 64 รับเงินประกันรายได้งวดแรกจาก ธ.ก.ส. วันไหนต้องรอคณะกรรมการเกณฑ์กลางประกาศออกมาก่อนคาดว่าน่าจะสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ และ โอนเงินภายในเดือนพฤศจิกายน 2564.