31 ต.ค.วันสุดท้าย! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 แจ้งผล 7 พ.ย.

27 ต.ค. 2564 เวลา 4:24 น. 5.6k

31 ต.ค.นี้ เท่านั้น! ยื่นทบทวนสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยา เช็ก 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนแจ้งผลทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่ 7-10 พ.ย.

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาโควิดจากรัฐกว่า 2 แสนคน สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564

( 27ต.ค.64) ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่ากำหนดการเยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตนทุกมาตราสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 64 โดยจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป

31 ต.ค.วันสุดท้าย! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 แจ้งผล 7 พ.ย.

 

ส่วนสาเหตุที่ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เช่น มาตรา 33 นายจ้าง แจ้งประเภทกิจการผิด หรือไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา มาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม หรือมีการลงข้อมูลผิด เป็นต้น

4 ขั้นตอนง่าย ๆยื่นทบทวนสิทธิมีดังนี้

  • 1 โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 
  • 2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เบอร์โทรที่ติดต่อได้
  • 3 แนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • 4 ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ หรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564)

สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

- มาตรา 33 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- มาตรา 39,มาตรา 40 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 

31 ต.ค.วันสุดท้าย! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 แจ้งผล 7 พ.ย.

แท็กที่เกี่ยวข้อง