สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย สมัครได้ ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง

27 ตุลาคม 2564

"ประกันสังคม"ชี้สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย ฟรีแลนซ์ สมัครได้ ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิม แถมได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

"ประกันสังคม" สมัครผู้ประกันตน ม.40 ใครสมัครได้บ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รับความคุ้มครองอะไรบ้าง กระทบสิทธิเดิมที่มีอยู่เดิมหรือไม่ เช่น สิทธิบัตรทอง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำนักงานประกันสังคม คลายข้อสงสัย

สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย สมัครได้ ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง

สมัครผู้ประกันตน ม.40 ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง 

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครผู้ประกันตน ม.40 โดยระบุว่า หมดกังวล สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย ฟรีแลนซ์  ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิม แถมได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น และปรับลดเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน ถึงวันที่ 31 ม.ค.65

 

สมัครผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ค้าขาย สมัครได้ ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง

 

ผู้ประกันตนเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ไดัแก่

 • จ่ายเงินสมทบ 42 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี
 • จ่ายเงินสมทบ 60 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี
 • จ่ายเงินสมทบ 180 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40 

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ 

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน (ลดเหลือ 42 บาท/เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค.64-31 ม.ค.65)
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน (ลดเหลือ 60 บาท/เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค.64-31 ม.ค.65)
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน (ลดเหลือ 180 บาท/เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค.64-31 ม.ค.65)

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 

 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น

หลักฐานการสมัคร 

 • ใช้บัตรประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

ช่องทางจ่ายเงินสมทบ

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
 • เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
 • เคาน์เตอร์บิ๊กซี
 • เคาน์เตอร์เซ็นเพย์
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • Mobile Application ShoppyPay
 • ตู้บุญเติม

ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน