ทบทวนสิทธิ มาตรา 33-39-40 ผู้ประตนไม่ได้รับสิทธิรีบยื่น ช้าพลาดเงินเยียวยา

24 ต.ค. 2564 เวลา 8:05 น. 8.3k

ทบทวนสิทธิ มาตรา 40 มาตรา 39 มาตรา 33 ผู้ประกันตนเช็กสิทธิ www.sso.go.th ไม่ได้รับสิทธิ รีบยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ต.ค. 64 ช้าพลาดเงินเยียวยา

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33), มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ครบทุกมาตราไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 รวมกว่าแสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้รีบทบทวนสิทธิ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

เงื่อนไขการยื่นทบทวนสิทธิ

ผู้ประกันตน ที่สามารถทำการยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโคงการเยียวยาได้ ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • สัญชาติไทย 
 • ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการดังนี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก
 • ม.33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
 • ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
 • ม.40 ผู้ประกันตน ในพื้นที่แดงเข้ม 13 จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 / พื้นที่ 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ทบทวนสิทธิ มาตรา 33-39-40 ผู้ประตนไม่ได้รับสิทธิรีบยื่น ช้าพลาดเงินเยียวยา   

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 • ก่อสร้าง
 • ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 • ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 • กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 • การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 • การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 • กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

หมายเหตุ

 • ผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องมีสถานะ"ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถเช็กสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 • โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • นำเอกสารที่กรอกครบสมบูรณ์ ส่งไปสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้เพื่อความสะดวก   (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

- มาตรา 33 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- มาตรา 39,มาตรา 40 คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 

ทบทวนสิทธิ มาตรา 33-39-40 ผู้ประตนไม่ได้รับสิทธิรีบยื่น ช้าพลาดเงินเยียวยา
 

ทบทวนสิทธิ มาตรา 33-39-40 ผู้ประตนไม่ได้รับสิทธิรีบยื่น ช้าพลาดเงินเยียวยา ทบทวนสิทธิ มาตรา 33-39-40 ผู้ประตนไม่ได้รับสิทธิรีบยื่น ช้าพลาดเงินเยียวยา

ทั้งนี้การยื่นทบทวนสิทธิผ่านประกันสังคม โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่

1.ส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคม

2.ไปสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่ใกล้บ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง