ตรวจสอบสิทธิ "ประกันสังคม" www.sso.go.th เช็คผล"ทบทวนสิทธิ"ได้วันไหน

26 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิ"ประกันสังคม" กลุ่มทบทวนสิทธิ สำนักงานประกันสังคม เตรียมขึ้นเว็บ www.sso.go.th เช็คผล"ทบทวนสิทธิ"ภายใน 10 พ.ย.64 ย้ำหมดเขตยื่นทบทวนสิทธิ 31 ต.ค.นี้

อัพเดท"มาตรการเยียวยา" ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม สำนักงานประกันสังคม เตรียมให้ผู้ที่ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา ตรวจสอบผลการ"ทบทวนสิทธิ"ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th  ภายใน 11 พ.ย.64

ตรวจสอบสิทธิ "ประกันสังคม" www.sso.go.th เช็คผล"ทบทวนสิทธิ"ได้วันไหน

อ่านข่าวประกอบ

เตรียมเปิดให้ตรวจสอบผล"ทบทวนสิทธิ"

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 ช่วงหนึ่งถึงกลุ่มทบทวนสิทธิเยียวยาว่า กลุ่มทบทวนสิทธิ ที่เปิดให้ทบทวนสิทธิภายใน 31 ตุลาคมนี้ จะขึ้นเว็บไซต์(www.sso.go.th)ได้ประมาณไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ เพื่อจะตรวจสอบสิทธิว่า ที่ยื่นทบทวนสิทธิเข้ามา ได้รับสิทธิหรือไม่ เข้าเงื่อนไขหรือไม่ 
 

การทบทวนสิทธิ ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา ได้แค่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น คนที่ไม่ได้รับสิทธิ ก็คือ ไม่เข้าเงื่อนไข คนที่ยื่นทบทวนสิทธิเข้ามา เราตรวจสอบให้ทุกคน

ตรวจสอบสิทธิ "ประกันสังคม" www.sso.go.th เช็คผล"ทบทวนสิทธิ"ได้วันไหน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , Radio Thailand Live