บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2564 มีเงินเข้ากี่รายการ

26 ต.ค. 2564 เวลา 2:07 น. 14.6k

เช็คเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 2564 มีเงินเข้ากี่รายการ กดเงินสดได้หรือไม่ได้ พร้อมไทม์ไลน์โอนเงิน

เกาะติด "มาตรการเยียวยา" "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน"  ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 54,506 ล้านบาท โดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 

ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.ถึง ธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท ในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

งบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพ.ย.- ธ.ค. 64)

รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 2564 มีเงินเข้ากี่รายการ 

1 พฤศจิกายน 2564

  • ซื้อสินค้า วงเงิน 200 หรือ 300  บาท ได้สิทธิทุกเดือน
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรได้รับเดือนละ 200 บาท ครม. เติมเงินให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท  ผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง
  • กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท
  • ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน
  • ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 45 บาท  ได้ส่วนลด 3เดือนต่อครั้ง

18 พฤศจิกายน 2564 

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 65 กดเป็นเงินสดได้
  • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

22  พฤศจิกายน 2564

  • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึง ก.ย. 65 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
  • นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

แท็กที่เกี่ยวข้อง