svasdssvasds

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

20 ต.ค. 2564 เวลา 20:30 น. 31.8k

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 ผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม หากยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ไม่อยากเสียสิทธิ รีบทำการทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64 นี้ สรุปเงื่อนไข ขั้นตอนที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตน ม.40 ม.39 และม.33 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการ หากยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบทำการทบทวนสิทธิ ประกันสังคม เปิดให้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

เงื่อนไขทบทวนทวนสิทธิ 

นายจ้าง และผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ที่ยื่นแบบคําขอทบทวนสิทธิจะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามโครงการเยียวยาฯจากรัฐบาล คือ อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

9 ประเภทกิจการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

มาตรา 33 ดาวน์โหลดแบบรับเรื่องทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ที่ www.sso.go.th หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

 

มาตรา39 และ มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

ทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคม ม.40 ม.39 ม.33 เช็คด่วนเหลือเวลาไม่มาก

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

Tags