บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พรุ่งนี้ มีเงินเข้าเบี้ยความพิการ 1,000 บาท

21 ต.ค. 2564 เวลา 12:50 น. 13.6k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคน พรุ่งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เติมเงินเข้าเบี้ยความพิการจำนวน 1,000 บาท ตรวจสอบรายละเอียดกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านราย รายละเอียดดังนี้

 

1 ตุลาคม 

 • รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น
 • คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี
 • ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป
 • กลุ่มเปราะบางโครงการเราชนะ ที่ไม่มีสามารถโฟนเงินเข้าในบัตรประชาชน จากเดิมได้รับเดือนละ 200 บาทได้รับเพิ่มอีก 300 บาทรวมเป็น 500 บาท (ได้สิทธิ 2 เดือน คือ พ.ย. และ ธ.ค.64)
 • เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน
 • วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

18 ตุลาคม 

เป็นเดือนแรกมาตรการต่อายุด ลดค่าน้ำ และ ค่าไฟ้ฟ้า ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หากใช้ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป คือ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พรุ่งนี้ มีเงินเข้าเบี้ยความพิการ 1,000 บาท

วันที่ 22 ตุลาคม

 

ส่วนเบี้ยความพิการที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ทุกวันที่ 22 ของเดือนและสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน 2564 ล่าสุด   ครม. ได้มีมติอนุมัติ ขยายสิทธิเบี้ย ผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 การรับเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนั้น (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท) สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น และ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้.

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง