บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนตุลาคม2564 เหลือสิทธิ 1 สิทธิ เช็คเลย

19 ตุลาคม 2564

เช็คที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคม 2564 เหลือสิทธิอยู่ 1 สิทธิ ส่วนเบี้ยความพิการสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วย

เกาะติด "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนตุลาคม 2564  โดย กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านรายตามไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

1. เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้

2. เงินเพิ่มกำลังซื้อ ผู้ถือบัตรฯ รับเงินเยียวยาพิเศษคนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วม โครงการ เริ่มแจกครั้งแรกเดือนตุลาคมนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวม 3 เดือน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ผู้ถือบัตรที่เติมเงิน แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการ ใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

- กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด รับภาระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น) ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป คือ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

เหลือสิทธิเยียวยาอะไรบ้าง

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ขยายสิทธิเบี้ยผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565

เบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน (รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท)

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

ที่มา : กรมบัญชีกลาง