บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ ครม.เคาะเติมเงิน 500บาท 2เดือน 

19 ตุลาคม 2564

ข่าวดี มติคณะรัฐมนตรี ล่าสุด เห็นชอบเติมเงิน ให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนอีกรายละ 300 บาท หรือ รวมแล้ว 500 บาท ต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน พ.ย. และ ธ.ค. นี้

วันที่ 19 ต.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาและเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ดังนี้

เป็นการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 โดยจะให้เงินเพิ่มเติมจากปกติได้เดือนละ200 บาท ให้เพิ่มอีก 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือน พ.ย. และ ธ.ค. 64 รวมได้คนละ 500 บาท  

รวมทั้งกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะได้รับ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน พ.ย. และ ธ.ค. นี้ด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบมติครม.ในส่วนการการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ครม.อนุมัติ งบ 8,122.3764 ล้านบาท สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน
  2. ครม.อนุมัติ งบ 1,383.8814 ล้านบาท สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564) รวมเป็น 500 บาท/คน ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และรวมเป็น 1,800 บาท 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน