น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตรกว่า 5.3 ล้านไร่ เร่งสำรวจเสียหายจ่ายเยียวยา

17 ต.ค. 2564 | 11:49 น.

กระทรวงเกษตรฯรายงานภัยพิบัติจากน้ำท่วม ด้านพืชพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 5.3 ล้านไร่ นาข้าวหนักสุด 3.6 ล้านไร่ พืชผัก 1.6 ล้านไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้วกว่า 2.7 แสนไร่ เป็นเงินที่ต้องจ่ายเยียวยากว่า 450 ล้าน กรมชลฯระบุทั่วประเทศยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 20 จังหวัด

 

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ วันที่ 17 ต.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.) ว่า ในส่วนผลกระทบด้านการเกษตร(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค.64) จากอุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 1ก.ย.64– ปัจจุบัน มีดังนี้

 

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 48 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพฯ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี และระนอง

 

โดยเกษตรกรได้รับผลกะทบ 463,615 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5.33 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.61 ล้านไร่  พืชไร่และพืชผัก 1.67 ล้านไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 3.95 หมื่นไร่  สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 2.69 หมื่นราย พื้นที่ 2.70 แสนไร่  คิดเป็นเงิน 454.12 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,700 บาท

 

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ยโสธร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ ชัยนาท ปราจีนบุรี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว จันทบุรี และอ่างทอง เกษตรกร 4.09 หมื่นราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 5.70 หมื่นไร่ (บ่อปลา 5.64 หมื่นไร่ บ่อกุ้ง 574 ไร่) กระชัง 4.48 หมื่นตารางเมตร สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,362 ราย พื้นที่ 1,725 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.12 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 22,272 บาท

 

น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตรกว่า 5.3 ล้านไร่ เร่งสำรวจเสียหายจ่ายเยียวยา

 

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา กาญจนบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี เกษตรกร 4.46 หมื่นราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 6.74 ล้านตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 1.50 แสนตัว สุกร 1.95 แสนตัว แพะ-แกะ 5.13 หมื่นตัว สัตว์ปีก 6.34 ล้านตัว แปลงหญ้า 6,938 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

 

น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตรกว่า 5.3 ล้านไร่ เร่งสำรวจเสียหายจ่ายเยียวยา

 

ขณะที่กรมชลประทานรายงาน  ณ วันที่ 17 ต.ค. 2564 ว่า ยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน  20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น  มหาสารคาม กาฬสินธุ์  อุบลราชธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง พิษณุโลก พิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี ร้อยเอ็ด ตราด จันทบุรี และปราจีนบุรี