"อาเซียน”เดินหน้ายกระดับการค้ายุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะปลายเดือนนี้ 

14 ต.ค. 2564 เวลา 8:05 น. 35

‘อาเซียน’ นัดถกครั้งสำคัญ 18 ต.ค.นี้ เตรียมการก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน  เร่งยกระดับอาเซียนสู่ยุคดิจิทัล เตรียมชงผู้นำเคาะประเด็นสำคัญปลายเดือนนี้ 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจะเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมการสำหรับผู้นำอาเซียนในการประชุมอาเซียนซัมมิท นอกจากนี้ AEC Council จะร่วมประชุมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมหาแนวทางผลักดันอาเซียนให้ไปสู่ยุคดิจิทัลอีกด้วย

"อาเซียน”เดินหน้ายกระดับการค้ายุคดิจิทัล  เตรียมชงผู้นำเคาะปลายเดือนนี้ 

โดยการประชุม AEC Council ครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับสูงสุดของเสาเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดปีที่ผ่านมา อาทิ ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปีนี้ รวมทั้งการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint 2025 ระยะครึ่งทาง และการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. 2025

 

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะร่วมรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางที่อาเซียนสามารถนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน แผนงานในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เป็นแผนดำเนินการในระยะสั้นและระยะกลางให้อาเซียนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งของนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกอาเซียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกในการเก็บข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และการพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย โดยการนำเลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวมาใช้ร่วมกันทั้ง 10 ประเทศสมาชิก 

 

“ ไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ AEC Council จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล เพื่อร่วมหาแนวทางผลักดันอาเซียนให้ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ก่อนเสนอผู้นำอาเซียนรับรองและประกาศในการประชุมซัมมิท ปลายเดือนนี้

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว16.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.91%  และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 21.17 % ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

แท็กที่เกี่ยวข้อง