svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรงแรมเวลเนส"อันดามัน-อ่าวไทย"พร้อมแล้วโด๊ปเศรษฐกิจแสนล้าน

08 ตุลาคม 2564

กลุ่มโรงแรมเวลเนสอันดามันและอ่าวไทยประกาศความพร้อม ติดปีกไทยเป็น"ศูนย์กลางเวลเนส"ของโลก เตรียมบูรณาการเวลเนสแพ็กเกจกับ B-Healthy รับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก หวังฟื้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ตั้งแต่ปีหน้า คาดใน 3 ปีเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 1 แสนล้านบาท 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวในระหว่างเปิดประชุม สรุปสมรรถนะและความสามารถกลุ่มโรงแรม และกิจการเวลเนส ที่ผ่านการฝึกอบรมรุ่น 1 ในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกฎบัตรไทยประสบผลสำเร็จ ในการยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และดิจิทัลเฮลท์ แก่ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 111 โรงแรม
  โรงแรมเวลเนส"อันดามัน-อ่าวไทย"พร้อมแล้วโด๊ปเศรษฐกิจแสนล้าน    

โดยกิจกรรมต่อจากนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำหลักสูตรพัฒนาเชิงลึก ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานฝีมือระดับกลางถึงสูง ให้มีสมรรถนะสูงสุดในการให้บริการนักท่องเที่ยวสุขภาพ ซึ่งคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศในช่วงไตรมาสแรกปี 2565

โรงแรมเวลเนส"อันดามัน-อ่าวไทย"พร้อมแล้วโด๊ปเศรษฐกิจแสนล้าน

ด้านนายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทย กล่าวเสริมว่า กฎบัตรไทยได้ประสานกับ B-Healthy Asia เพื่อพัฒนาเวลเนสแพคเกจ สนับสนุนการสร้างมูลค่าให้กับโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเวลเนสแพคเกจมีความพร้อมออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายน 2564  โดยกลุ่มเป้าหมายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ประสงค์ในการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำหรับการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎบัตรไทยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญ 

ในเดือนหน้ากฎบัตรไทยจะจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปภารกิจและกำหนดเป้าหมาย การเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ร่วมกับ B-Healthy Asia สำหรับหลักสูตรรุ่น 2 อันดามันและอ่าวไทย คาดว่าจะสามารถเปิดได้ในเดือนมกราคม 2565

โรงแรมเวลเนส"อันดามัน-อ่าวไทย"พร้อมแล้วโด๊ปเศรษฐกิจแสนล้าน

โรงแรมเวลเนส"อันดามัน-อ่าวไทย"พร้อมแล้วโด๊ปเศรษฐกิจแสนล้าน

นายก้าน ประชุมพรรณ์ รองประธานกฎบัตรสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเลขาธิการสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ได้กล่าวสนับสนุนถึงการส่งเสริมด้านการตลาด ที่มุ่งเป้านักท่องเที่ยว High Value เพื่อรองรับกลุ่มโรงแรมที่ผ่านการฝึกอบรม ต่างมีความพร้อมในการให้บริการ จะมีการบูรณการแพ็กเกจที่ใช้อยู่เดิมกับเวลเนสแพ็กเกจของ B-Healthy และร่วมมือกับเครือข่ายบริษัททัวร์

ในวันนี้ได้แถลงความพร้อมในการเปิดตลาดต่างประเทศ ในไตรมาส 1 ปี 2565 เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาทในสามปีข้างหน้า นับเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของพื้นที่อันดามันและอ่าวไทย โดยสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จะร่วมผลักดันให้เครือข่ายวิชาการและเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

โรงแรมเวลเนส"อันดามัน-อ่าวไทย"พร้อมแล้วโด๊ปเศรษฐกิจแสนล้าน