อบจ.กระบี่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี 23-26 ก.ย.นี้

22 ก.ย. 2564 เวลา 21:45 น. 3.6k

อบจ.กระบี่ ประกาศให้กลุ่มเสี่ยง-กลุ่มเปราะบาง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ตั้งแต่วันที่ 23-26 กันยายนนี้ เช็คเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับวัคซีนทางเลือกฟรีพร้อมช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กกระบี่) ได้เปิดลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา  Moderna จำนวน 5,000 คน (10,000 โดส) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับชาวกระบี่ 5 กลุ่มเปราะบางตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้


กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ติดต่อขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน


กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ติดต่อขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน


กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน


กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน 


กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากเพราะติดขัดในระเบียบหรือข้อกฎหมาย และยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 3 , 4 และ 5 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form  คลิกที่นี่  หรือ โทรศัพท์ 075-600297 ในระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 

อบจ.กระบี่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี 23-26 ก.ย.นี้

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา โดยระบุว่ากลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน) โดยในกลุ่มนี้ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,500 คน ซึ่งในกลุ่มคนพิการทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้ทำการสำรวจข้อมูลส่งมาให้แล้ว จำนวน 1,226 คน

 

สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและสตรีมีครรภ์ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จะประสานไปยัง รพ.สต. ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลอีกครั้ง หรือจะติดต่อขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

 

ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป (ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน) ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,000 คน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จะประสานไปยัง รพ.สต. ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลอีกครั้ง หรือจะติดต่อขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

 

ขณะที่กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร,กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน และกลุ่มที่ 5  บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากเพราะติดขัดในระเบียบหรือข้อกฎหมาย โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้จะรับลงทะเบียนจำนวน 500 คน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง