“เฉลิมชัย” ดูแลเพิ่ม 4 กรมต่อจาก “ธรรมนัส”

25 ก.ย. 2564 | 01:37 น.

วงใน ก.เกษตร เผย หลังธรรมนัส โดนปลด “เฉลิมชัย” เรียก 4 หน่วยงานเข้าพบทันที ซักถามความก้าวหน้าของแต่ละองค์กร พร้อมมอบนโยบาย งานไม่สะดุด ควบจนกว่านายกรัฐมนตรีจะส่งคนใหม่เข้ามาในโควตาพรรคพลังประชารัฐ หรือ หากไม่มีก็ควบจนกว่าจะสิ้นสุดรัฐบาล

จากกรณีที่เมื่อวันที่  9 กันยายน 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความเคลื่อนไหวทันที ในช่วงเย็นก็ได้ให้ทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ส.ป.ก., และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) อยู่ภายใต้สังกัด ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบทันที

 

“รัฐมนตรีก็ได้สอบถามการดำเนินของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ผลความก้าวหน้า พร้อมกับได้มอบนโยบายและทิศทางให้ด้วย หน่วยงานทั้ง 4 องค์กร ก็เข้าใจสถานการณ์การเมือง ท่านรัฐมนตรีก็เข้าใจ ท่านก็จะดูแลต่อจากร้อยเอกธรรมนัส ต่อไปจนกว่า นายกรัฐมนตรีจะส่งคนใหม่เข้ามาหรือไม่ หากเข้ามาแล้วคาดว่าน่าจะเป็นโควตาของพรรคประชารัฐ แต่ถ้าไม่ส่งมาคาดการณ์ว่าจะเฉลิมชัยจะดูแลจนกว่าจบสิ้นรัฐบาลนี้”

 

อนึ่ง นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลกรมอื่นๆ อาทิ กรมประมง  กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม  และ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เป็นต้น และดูภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลเกษตรกรทุกกลุ่ม ให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงชีพได้ในช่วงยุคโควิด หากมีสินค้าราคาต่ำก็จะผนึกหลายหน่วยงานที่จะช่วยยกระดับราคาให้ดีขึ้น