เริ่มใหม่ รฟม.เปิดรับฟังความเห็นร่าง TOR ประมูล “สายสีม่วงใต้”

22 ก.ย. 2564 เวลา 10:20 น. 423

“รฟม.” เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเอกชน เล็งคลองทีโออาร์ประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รอบใหม่ เริ่ม 23 ต.ค.-17ต.ค.นี้

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  เปิดเผยว่า  รฟม.มีความประสงค์จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) หรือรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สถาบันการเงิน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระบบรถไฟฟ้า (Heavy Rail) รวมถึงนักลงทุนภาคเอกชน และภาคเอกชนทั่วไป 

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ประกอบด้วย ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และแบบแสดงความคิดเห็นของภาคเอกชน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่ www.mrta.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยกรอกข้อคิดเห็นของท่านตามแบบแสดงความเห็น และจัดส่งให้ รฟม. ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

เริ่มใหม่  รฟม.เปิดรับฟังความเห็นร่าง TOR ประมูล “สายสีม่วงใต้”

1.ทางไปรษณีย์  จ่าหน้าถึง : ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส่งมาที่ : เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซอง (PUS Hearing) E-mail: [email protected]
2.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]
3)โทรสาร: 0 2716 4022

รายงานข่าวจากรฟม. กล่าวต่อว่า รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการในรูปแบบต่างๆ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  และนำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ต่อไป

 

 

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง