โค้งสุดท้าย “คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 กว่า 2.27 แสนล้าน

22 ก.ย. 2564 เวลา 9:23 น. 110

“คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 64 กว่า 2.27 แสนล้านบาท คาดสิ้นเดือน ก.ย.นี้ เบิกจ่ายงบลงทุน 1.63 แสนล้าน เล็งกันงบเหลือปี 64 เบิกจ่ายปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 และเตรียมความพร้อมของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงิน ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล  ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

“เราได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในที่ประชุม รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ในปีงบประมาณ 2565 สามารถลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล”

โค้งสุดท้าย “คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 กว่า 2.27 แสนล้าน
 

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ครั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ)  ในภาพรวม จำนวน 227,889.22 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 174,329.05 ล้านบาท (ร้อยละ 76.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

 

โค้งสุดท้าย “คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 กว่า 2.27 แสนล้าน

ส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,102.40 ล้านบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 140,718.50 ล้านบาท (ร้อยละ 74.81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 163,713.33 ล้านบาท (ร้อยละ 87.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับงบรายจ่ายลงทุนที่เหลือในปี 2564 จะกันเงินไว้เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
โค้งสุดท้าย “คมนาคม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 64 กว่า 2.27 แสนล้าน

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวมจำนวน 208,455.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 19,439.27 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.53) โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51 ของงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง