ครม.แต่งตั้ง “รณรงค์” นั่งผอ.สนค. ขยับ“พูนพงษ์” ขึ้นรองปลัด

14 ก.ย. 2564 เวลา 10:48 น.239

ครม.อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง “รณรงค์” เป็นผอ.สนค. ขยับ "พูนพงษ์" ขึ้นรองปลัด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 14 ก.ย.2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้ 1.นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2.นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวง

สำหรับนายรณรงค์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้า เคยเป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากนั้นเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ เมื่อเดือนก.พ.2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปลายปี 2562 จากนั้นในปี 2564 ได้ขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์
         
ส่วนนายพูนพงษ์ เติบโตมาในสายงานการจดทะเบียนธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านงานทะเบียนพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจ ทั้งค้าปลีกค้าส่ง โชวห่วย แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ เคยเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อช่วงกลางปี 2564