เปิดแผนกระจายวัคซีน โรคลัมปี สกิน 5 ล้านโดส

09 ก.ย. 2564 | 07:12 น.

“ประภัตร” ประกาศแผนกระจายวัคซีนโรคลัมปีสกิน 5 ล้านโดส ครอบคลุม 65 จังหวัด เผยความคืบหน้า ผลการทำวิจัยระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตวัคซีน LSDV คาดพร้อมใช้งานได้จริง 60 วัน

สถานการณ์ความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี – สกิน (LSDV) 5 ล้านโดสที่นำเข้ามานั้น วัคซีนล็อตแรกกว่า 1 ล้านโดส มาถึงประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 และจะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เผยว่า ทาง กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนสำหรับกระจายวัคซีน 5 ล้านโดส ให้กับ 65 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี – สกินเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธายา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี มีประชากรโค - กระบือ รวม 463,803 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 224,100 โดส

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว มีประชากรโค - กระบือ รวม 269,287 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 130,100 โดส

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอำนาจเจริญ มีประชากรโค - กระบือ รวม 3,359,880 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,623,300 โดส

 

ผงะ! “ลัมปี สกิน” โรคอุบัติใหม่ ในไทย

  • พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวักกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีประชากรโค - กระบือ รวม 2,334,733 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,127,900 โดส

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรโค - กระบือ รวม 839,412 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 405,600 โดส

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรโค - กระบือ รวม 779,635 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 376,600 โดส

 

 

  • พื้นที่ปศุสตว์ เขต 7 จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาณจนบุรี จังหวัดสุพรรณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรโค - กระบือ รวม 1,166,145 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 563,400 โดส

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์ เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง มีประชากรโค - กระบือ รวม 706,502 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 341,300 โดส

 

  • พื้นที่ปศุสัตว์ เขต 9 จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีประชากรโค - กระบือ รวม 429,852 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 207,700 โดส

 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันผลิตวัคซีนป้องกันโรคลัมปี – สกิน ขึ้นมาเองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองผล โดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานจริงได้ภายใน 60 วัน ซึ่งจะเข้ามาเสริมกับวัคซีนที่นำเข้ามา ทำให้ปริมาณวัคซีนให้เพียงพอต่อประชากรสัตว์ของประเทศ และคาดว่าสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี– สกินนั้น จะจบลงภายใน 2 เดือน