ประกันรายได้ข้าว ปี 3 ราคาเท่าไหร่ เงื่อนไขอย่างไร สรุปครบจบที่นี่

23 ส.ค. 2564 | 21:39 น.

ประกันรายได้ข้าว ปี 3 สรุปรายละเอียด ราคาประกัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ-หอมมะลินอกพื้นที่-ข้าวเจ้า-ข้าวหอมปทุมธานี-ข้าวเหนียว  พร้อมเงื่อนไขช่วยเหลือชาวนา การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจ่ายเงิน มาตรการคู่ขนานอีก 5 โครงการ

ประกันรายได้ข้าว ปี 3 หรือ โครงการประกันรายได้ชาวนาปีการผลิต 2564/2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 ทีผ่านมา มีเป้าหมายช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 89,402.30 ล้านบาท

ราคาประกันรายได้ข้าวปี 3

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน  จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ราคาประกันรายได้ข้าว ปี 3

เงื่อนไขการประกันรายได้ข้าว

 • ราคาความชื้นไม่เกิน 15%
 • ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้น ข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่  
 • เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังปลูก 15-60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2564 และภาคใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • งวดแรกจ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2564  มีทั้งหมด 33 งวด
 • งวดสุดท้ายวันที่ 27 พ.ค. 2565 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ  "ธ.ก.ส." จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ

นอกจากประกันรายได้ข้าวปี 3 แล้วที่ประชุมนบข.ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ข้าวปี 3 อีก 5 โครงการ

 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 26,255.38ลบ. จ่ายขาด 5,853.48 ล้านบาท
 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 15,562.50 ล้านบาท จ่ายขาด 562.50 ล้านบาท
 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก วงเงิน 540 ล้านบาท
 4. โครงการส่งเสริมผลักดันการส่งออกข้าว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว วงเงิน 810 ล้านบาท
 5. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 เป้าหมาย 4.69 ล้านครัวเรือน ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ อัตราไร่ละ  1,000  บาท วงเงินงบประมาณ 54,972.72 ล้านบาท