"รบแตกหัก"อบจ.ปากน้ำโพหนุน121อบต.ตั้งศูนย์พักคอย"แยกปลาจากน้ำ"

04 ส.ค. 2564 เวลา 10:35 น.112

อบจ.ปากน้ำโพประกาศยุทธการ"แยกปลาจากน้ำ รบแตกหักในตำบลหมู่บ้าน" ผนึกอบต.ทั้งจังหวัด 121 แห่ง ตั้งศูนย์พักคอยชุมชน พร้อมหนุนอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น เพื่อใช้เป็นที่กักรักษาผู้ติดเชื้อสีเขียว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.อ.สมศักดิ์    จันทะพิงค์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครสวรรค์   ประกาศทำการรบเพื่อพิชิตโรคโควิด-19  ด้วยยุทธวิธี "แยกปลาออกจากน้ำ รบแตกหักในตำบลหมู่บ้าน" คือ ทุก อบต.ต้องดำเนินการตรวจตัดแยกคนติดเชื้อ-ไม่ติดเชื้อ ก่อนส่งกลับบ้าน เพราะทุก อบต.มีที่พักคอยแล้ว ซึ่งทาง อบจ.พร้อมให้การสนับสนุนทุกอบต.ทุกโรงพยาบาลสนาม ในเรื่องเตียง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็น ถ้า อบต.ที่ใดขาดแคลนขอให้ติดต่อผ่าน สจ.ในพื้นที่ได้ทันที   
  นายก อบจ.ปากน้ำโพ ลงพื้นที่อบต.ในจังหวัด หนุนตั้งศูนย์พักคอยทุกตำบลเพื่อแยกผู้ป่วยกักรักษา    

นอกจากนี้ตนเองพร้อมโมบายทีม อบจ.นครสวรรค์ (Mobile Team) เดินทางไปที่ อ.ชุมตาบง  อ.แม่วงก์ อ.แม่เปิน และอ.ลาดยาว เพื่อให้คำแนะนำในการประสานการทำงานระหว่างอบจ.และอบต. ที่รับผิดชอบในการทำ ศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation และสำรวจความพร้อมในการจัดสถานที่ เพื่อสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลน 
 

นายก อบจ.นครสวรรค์  ยังกล่าวว่า หลังการสำรวจพบว่า อบต.หลายแห่งยังขาดเตียง  ที่นอน และอุปกรณ์บางส่วน ในเบื้องต้นทาง อบจ.จะสนับสนุนเตียงและที่นอนทั้งหมดที่ยังขาด รวมทั้งได้ชี้แจงทางอบต.ให้เน้นคนในพื้นที่ที่มีอาการ ให้ทำการตรวจเพื่อคัดแยก

 

หากมีผลเป็นบวกหรือติดเชื้อให้รับตัวเข้าการรักษาที่ศูนย์พักคอยหรือ Community Isolation  ถ้าผลเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อให้กลับไปกักตัวดูอาการที่บ้าน  สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ต้องการเดินทางกลับ ไม่ว่าจะเดินทางด้วยตนเอง หรือให้ทางอบจ.เข้าไปรับ ขอให้ผ่านช่องทางของอบจ.เท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดแยกระหว่างติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ  ซึ่งเป็นระบบที่อบจ.ได้จัดเตรียมไว้ และได้ดำเนินการมา 1 เดือนแล้ว 
  "รบแตกหัก"อบจ.ปากน้ำโพหนุน121อบต.ตั้งศูนย์พักคอย"แยกปลาจากน้ำ"                             

"รบแตกหัก"อบจ.ปากน้ำโพหนุน121อบต.ตั้งศูนย์พักคอย"แยกปลาจากน้ำ"

ทั้งนี้ จะลงพื้นที่ให้ครบทั้ง 121 อบต.ภายในสัปดาห์นี้ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน และคนเริ่มทะยอยกลับบ้านกันจำนวนมาก  จึงจำเป็นที่ต้องรีบลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับวันนี้ได้เข้าสำรวจไปแล้ว 12 แห่งได้แก่ 
    

จุดที่ 1. อบต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว  ซึ่งทางอบต. มีเตียงรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ Community Isolation   (CI)  จำนวน 16 ราย  จุดที่ 2. อบต.ปางสวรรค์  อ.ชุมตาบง มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา จำนวน 18 ราย แบ่งเป็นชาย 7 ราย และหญิง 11 ราย   โดยมีแผนจะนำรถอีต๊อกเข้ามาเสริม เพื่อใช้เป็นห้องพักในการรักษา และสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 50 ราย    
    

จุดที่ 3. หอประชุมอำเภอชุมตาบง อ.ชุมตาบง มีเตียงรับผู้ติดเชื้อ จำนวน 40 ราย จุดที่ 4. อบต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง มีเตียงรับผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 ราย จุดที่ 5. ศูนย์พักคอยสหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด อ.แม่เปิน มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา จำนวน 40 ราย แบ่งเป็นชาย 21 ราย หญิง 19 ราย เด็กอายุ 2 ขวบ 1 ราย  รักษาหายแล้วเฝ้าดูอาการ 31 ราย  และยังประสานขอเข้ารักษาเพิ่มอีกในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตอนนี้ทางอบจ.ได้สนับสนุนเตียง 50 เตียง บางส่วนต้องใช้เตียงไม้ไผ่เสริม  
    

จุดที่ 6. ศูนย์พักคอย ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์  อ.แม่วงก์ มีผู้ติดเชื้อ เข้ารับการรักษา จำนวน 40 ราย จึงทำให้เตียงเต็ม และเตรียมขยายศูนย์พักเพิ่ม โดยได้ขอใช้สถานที่โรงเรียนแม่วงก์วิทยา เพื่อรอรับผู้ติดเชื้ออีกจำนวน 40 เตียง  จุดที่ 7. ศูนย์พักคอย หอพักเอกชนของเจ๊ดาด้า อ.แม่วงก์ ได้ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อจัดเป็น Community Isolation  หากปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ จะรองรับได้อีกจำนวน 20 ราย  
  "รบแตกหัก"อบจ.ปากน้ำโพหนุน121อบต.ตั้งศูนย์พักคอย"แยกปลาจากน้ำ"    

"รบแตกหัก"อบจ.ปากน้ำโพหนุน121อบต.ตั้งศูนย์พักคอย"แยกปลาจากน้ำ"

จุดที่ 8.  อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วเฝ้าดูอาการ เพื่อรอกลับบ้าน จำนวน 30 ราย โดยทางอบต.เขาชนกันจะมีสมุนไพรเพื่อรักษาอาการผู้รอกลับบ้านด้วย จุดที่ 9. ศูนย์พักคอยวัดศรีกัลยาณนิคม จุดพักคอยของ อบต.วังซ่าน  อ.แม่วงก์  มีเตียงรับผู้ติดเชื้อได้ จำนวน 40 ราย จุดที่ 10. อาคารอเนกประสงค์ที่พักคอยเทศบาลศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ 4 อ.ลาดยาว มีเตียงรับผู้ติดเชื้อได้ จำนวน 32 ราย 
    

จุดที่ 11. อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  มีเตียงรอรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ จำนวน 40 ราย ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาแล้ว 5 ราย    จุดที่ 12.  อบต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับได้ 24 ราย ซึ่งจะรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลลาดยาว เพื่อให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และศูนย์พักคอยซึ่งรับได้ 30 ราย  ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าศูนย์พักคอย11 ราย 
  

 "ทั้งหมดที่ดำเนินการตรงนี้ ถือว่าเป็นการแยกปลาออกจากน้ำ คือคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อก็เข้ารับการรักษา ผู้ที่ไม่ติดเชื้อก็ทำการกักตัว และตรวจอีกครั้งเมื่อปลอดภัยจึงจะให้กลับบ้านได้ ซึ่งวิธีที่ดำเนินการจะเป็นการควบคุมโรคได้อย่างชัดเจนแน่นอน ขอให้ทุกคนช่วยกันเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวก่อนจะกลับบ้าน"  
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง