ส่งออกผลไม้สดไทยรุ่ง “ทุเรียน”พระเอกครึ่งปีแรก

04 ส.ค. 2564 | 06:11 น.

สนค.ส่งออกผลไม้สดไทยครึ่งปีแรกโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดจีนความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง  สินค้าส่งออกหลักขยายตัวอย่างโดดเด่น ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มะม่วง กล้วย 6เดือนผลไม้สดขยายตัว42.21%

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในครึ่งแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยขยายตัวมากกว่าร้อยละ 20 และหลายสินค้าขยายตัวสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลไม้สด โดยปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยส่งออกผลไม้สดเป็นมูลค่า 2,896.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 88,985.89 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 42.21 สินค้าส่งออกหลักขยายตัวอย่างโดดเด่น ได้แก่ ทุเรียน (+58.24%) ลำไย (+51.43%) มะม่วง (+50.09%) กล้วย (+18.59%) สัปปะรด (+98.85%) ผลไม้จำพวกส้ม (+374.75%) ลิ้นจี่ (+32.35%)

ส่งออกผลไม้สดไทยรุ่ง  “ทุเรียน”พระเอกครึ่งปีแรก

ซึ่งตลาดส่งออกหลักยังคงเป็นตลาดจีน มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 83 ของการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดของไทย นอกจากนี้ ยังมีตลาดอื่นๆ ที่ขยายตัวเช่นกัน อาทิ ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น

ส่งออกผลไม้สดไทยรุ่ง  “ทุเรียน”พระเอกครึ่งปีแรก

การส่งออกผลไม้สดไปยังตลาดหลักสำคัญที่สุดอย่างจีน มีมูลค่า 6 เดือนแรกอยู่ที่ 2,425.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 74,539.44 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 71.11 ผลไม้สำคัญที่ไทยส่งออกไปจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด ซึ่งมีการส่งออกไปยังหลายมณฑล โดยมณฑลที่นำเข้าผลไม้สดจากไทยมากที่สุด คือ มณฑลกวางตุ้ง มูลค่า 867.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 27,008.94 ล้านบาท) รองลงมาเป็นเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มูลค่า 743.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 23,177.57 ล้านบาท) และมหานครฉงชิ่ง มูลค่า 485.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15,067.46 ล้านบาท) นอกเหนือจาก 3 มณฑลที่กล่าวมา ยังมีมลฑลสำคัญที่นำเข้าผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยูนนาน เจ้อเจียง หูหนาน มหานครเซี่ยงไฮ้ และซานตง เป็นต้น

ส่งออกผลไม้สดไทยรุ่ง  “ทุเรียน”พระเอกครึ่งปีแรก

ทั้งนี้ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของการส่งออกผลไม้ไทย แม้จะยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การส่งออกผลไม้ของไทยยังขยายตัวได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้สินค้าส่งออกสำคัญอื่นๆ เนื่องจากนโยบายการทำงานเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ในฐานะเซลส์แมนของประเทศ ทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลส์ของแมนจังหวัด จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการสินค้าผลไม้ไทย ทั้งรูปแบบออนไลน์และไฮบริด

ส่งออกผลไม้สดไทยรุ่ง  “ทุเรียน”พระเอกครึ่งปีแรก

การจับมือกับศูนย์การค้าและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ผลไม้ไทย เช่น จัดงาน Thai Fruit Golden Months เพิ่มยอดขายในประเทศจีนได้กว่าร้อยละ 20 การจัดงานเปิดตัวและจำหน่ายมะม่วงมหาชนกเป็นครั้งแรกในเกาหลีใต้ ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต AEON, Donki, Itoyokado Store และ Beisia จำนวน 150 สาขา ในเมืองรองที่มีศักยภาพ และตลาดฮ่องกง ทูตพาณิชย์ฮ่องกงได้ติดต่อกับผู้นำเข้ารายใหญ่ของฮ่องกง จัดเจรจาธุรกิจสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้ผ่านระบบออนไลน์ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากไร่สวนของตนมายังผู้นำเข้าผลไม้ฮ่องกงได้โดยตรง ช่วยลดต้นทุนและทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออก เพื่อต่อยอดการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ส่งออกผลไม้สดไทยรุ่ง  “ทุเรียน”พระเอกครึ่งปีแรก

 “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ เป็นระยะ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รวมถึงการวางแผนส่งเสริมสินค้าผลไม้ไทยไปตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากจีน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผลไม้ไทยกระจายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นต่อไป”