“จุรินทร์” เดินหน้าหนุนดิจิทัลคอนเทนท์ จัดงาน BIDC 2021 เจรจาธุรกิจออนไลน์

03 ส.ค. 2564 เวลา 9:39 น.28

“พาณิชย์”เปิดงาน BIDC 2021 บูมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย คาดเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 300 คู่ ตั้งเป้ามูลค่า 700 ล้านบาท หวังดันไทยเป็นฮับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

นาย สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนที่จะเดินหน้าผลักดันดิจิทัลคอนเทนท์ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด Creative Economyและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 14 แผนงาน ของกระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์” เดินหน้าหนุนดิจิทัลคอนเทนท์  จัดงาน BIDC 2021 เจรจาธุรกิจออนไลน์

 ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน Bangkok International Digital Content Festival หรือ BIDC 2021และพิธีมอบรางวัลด้านดิจิทัลคอนเทนท์ BIDC Awards  ซึ่งถือว่าเป็นงานอีเว้นท์ใหญ่ประจำปีของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มุ่งสร้างเวทีเจรจาธุรกิจในยุคดิจิทัล คาดเกิดมูลค่าการค้ากว่า 700 ล้านบาท

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก งาน BIDC 2021 จึงมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 คาดว่าจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจมากกว่า 300 คู่ และการเจรจาธุรกิจครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาธุรกิจจํานวน 36 บริษัท จาก 11 ประเทศ และมีผู้ประกอบการไทยร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้จํานวน 57 บริษัท ตอกย้ำให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยให้เกิดความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับบนเวทีการค้าโลก

“จุรินทร์” เดินหน้าหนุนดิจิทัลคอนเทนท์  จัดงาน BIDC 2021 เจรจาธุรกิจออนไลน์

อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าให้ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ไทย ผลการเจรจาการค้าจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของแอนิเมชั่น คาแรคเตอร์ และเกม มีมูลค่ารวมกว่า 2,700 ล้านบาท  และในงาน BIDC 2021 เป็นงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยที่สำคัญ ครอบคลุมธุรกิจแอนิเมชั่น คาแรคเตอร์ เกม และอีเลิร์นนิ่ง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

“จุรินทร์” เดินหน้าหนุนดิจิทัลคอนเทนท์  จัดงาน BIDC 2021 เจรจาธุรกิจออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ 5 สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทย ได้แก่ สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย (TGA) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) และสมาคม Bankgok ACM SIGGRAPH (BASA)  ซึ่งกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย การเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ (Online Business Matching) ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 พิธีมอบรางวัล BIDC Awards ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และกิจกรรมให้ความรู้ Webinar ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง