Dow เจ๋งติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดี “ใส่ใจชุมชน”

29 ก.ค. 2564 เวลา 12:21 น. 31

Dow ติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดีที่ใส่ใจชุมชน จากการจัดลำดับ The Civic 50 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมสนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์แก้ปัญหาเร่งด่วนท้าทายของโลก ทั้ง โควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหยียดเชื้อชาติ

รายงานข่าวจากกลุ่ม Dow เผยว่า บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์กรพลเมืองดีที่ใส่ใจชุมชนและผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ในการจัดลำดับ The Civic 50 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง Points of Light ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลก รางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม และสนับสนุนชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

 

Dow เจ๋งติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดี “ใส่ใจชุมชน”

 

โดยตลอดปี พ.ศ. 2563 บริษัท Dow ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งการสนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความท้าทายที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเหยียดเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียม และปัญหาอื่น ๆ

 

Dow เจ๋งติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดี “ใส่ใจชุมชน”

“Dow ทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืนในทุกที่ที่เราอาศัยอยู่และดำเนินงาน กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของโลก โดยการใช้นวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ การทำงานจิตอาสา และวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างของผู้คน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม” แนนซี่ แลมบ์ ประธานมูลนิธิ the Dow Company และผู้อำนวยการด้านองค์กรพลเมืองดีของ Dow กล่าว

 

Dow เจ๋งติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดี “ใส่ใจชุมชน”

แท็กที่เกี่ยวข้อง