ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งล็อคสนิท"แคมป์คนงาน"ป่าตอง28วันสกัดแพร่โควิด  

28 ก.ค. 2564 เวลา 21:30 น.128

ภูเก็ตสั่งปิดแล้วแคมป์คนงานก่อสร้างป่าตอง 28 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 13 คน พร้อมเร่งคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวที่เหลือเพื่อหาผู้ติดเชื้อแยกออกมารักษา สกัดการแพร่ระบาดต่อ 


 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ 191 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต. ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วน(อบจ.)จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานต่าง ๆ 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
    โดยในประเด็นนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูแลแคมป์คนงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อจะดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อโดยเร่งด่วน
    

สำหรับในกรณีของแคมป์ ในเขตเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต คนงานที่มีผู้ติดเชื้อขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตได้สั่งปิดแคมป์คนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 27 ก.ค. 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยให้ปิดแคมป์คนงานห้ามคนเข้า-ออกเป็นเวลา 28 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 กค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
   ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งล็อคสนิท"แคมป์คนงาน"ป่าตอง28วันสกัดแพร่โควิด    

 

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งล็อคสนิท"แคมป์คนงาน"ป่าตอง28วันสกัดแพร่โควิด  

จากนั้นในช่วงบ่ายนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายไตรทิพย์  สกุลประดิษฐ์  นายอำเภอกะทู้  นายเฉลิมศักดิ์  มณีศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอกะทู้  และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณหน้าแคมป์ที่พักคนงานต่างด้าวทั้ง 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ห่างกันเพียง 50 เมตร โดยรั้วล้อมรอบ และประตูแยกกัน 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งได้สั่งการให้ปิดประตูทั้ง 2 ฝั่ง และยังมีประตูชั้นนอกซึ่งเป็นทางเข้าออกของทั้งสองแคมป์  โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเข้าออกตลอด 24 ชม. หมุนเปลี่ยนกันเข้าเวรเฝ้าระวัง จ
    

จากนั้นทุกภาคส่วนร่วมหารือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ปกครอง และฝ่ายสาธารณสุข เพื่อวางแผนการที่จะร่วมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และมาตรการดูแล ทั้งบริเวณพื้นที่แคมป์คนงานทั้ง 2 ฝั่งในวันพรุ่งนี้
    

เบื้องต้นผู้ประกอบการในฝั่งของแคมป์คนงาน ชี้แจงว่า ภายในแคมป์แบ่งเป็น 2 ส่วน ฝั่งหนึ่งเป็นที่พักคนงานก่อสร้างของผู้ประกอบการ ที่จัดให้พักร่วมกัน เดิมในแคมป์คนงานเคยมีแรงงานต่างด้าวพักอยู่กว่า 200 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จึงเหลือคนงานในแคมป์เพียง 86 คน โดยแรงงานต่างด้าวในส่วนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 แล้วทั้งหมด 
    

อีกฝั่งเป็นที่ห้องพักเป็นหลัง ๆ สำหรับแรงงานต่างด้าวมาเช่าพัก มีจำนวนประมาณ 50-60 คน ซึ่งจากการตรวจพบการติดเชื้อจำนวน 13 คน เป็นแรงงานต่างด้าวในฝั่งนี้ โดยเป็นผู้ใหญ่ 12 คน และเด็ก 6 ขวบอีก 1 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งผู้ป่วย 3 คน ที่ติดเชื้อทั้งครอบครัวของเด็ก 6 ขวบ เข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา อีก10 คนที่เหลือส่งเข้ารับการรักษาในวันรุ่งขึ้นทั้งหมดแล้ว 
    

ส่วนคนงานที่เหลือเวลานี้ถูกให้กักตัวในแต่ภายในแคมป์คนงาน ที่มีกำหนด 28 วันนั้น ได้คัดกรองเบื้องต้นโดยการวัดอุณหภูมิทั้ง 2 แคมป์ ไม่พบมีผู้ป่วยที่เป็นไข้มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด โดยจากนี้ไปจะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกซ้ำ จากการสอบสวนโรคพบในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย 
   ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งล็อคสนิท"แคมป์คนงาน"ป่าตอง28วันสกัดแพร่โควิด  

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งล็อคสนิท"แคมป์คนงาน"ป่าตอง28วันสกัดแพร่โควิด  

ในการบริหารจัดการการปิดแคมป์คนงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ขอความร่วมมือเจ้าของผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการปิดแคมป์คนงานดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 รวม 28 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะเข้าไปทำการตรวจหาเชื้อและแบ่งแยกโซน พื้นที่ภายในแคมป์ อาทิ การใช้ห้องน้ำ การคัดแยกขยะ การจำกัดขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงจัดหาอาหารของใช้ สนับสนุนให้ผู้ถูกกักสังเกตและติดตามอาการในแคมป์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนจิตอาสา ช่วยจัดหาอาหารและของยังชีพไปช่วยเหลือด้วย
    

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มาตรการปิดแคมป์คนงานเพื่อคุมการระบาด เป็นกลยุทธ์ Bubble and Seal คือการใช้เกณฑ์ของการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูง หากพบผู้ติดเชื้อ 10% จะเข้าสู่กระบวนการกลยุทธ์แบบ Bubble and Seal ในกรณีนี้พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นบวก ประมาณ 40 %     
    

กระบวนการนี้บริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุข ใช้หลักการจัดการโควิด-19 ในแคมป์อย่างมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก เป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และลดความเสี่ยงของกลุ่มคนงาน เพื่อควบคุมโรคให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของผู้ติดเชื้อจะถูกกักตัวระหว่าง 14-28 วันเพื่อให้ปลอดภัยและหายจากโรคโควิด-19 
    

อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่าง/ล้างมือ/สวมหน้ากากและงดกิจกรรมการรวมกลุ่มอย่างเคร่งครัด
    

นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกระทู้ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 13 รายเป็นผู้ป่วยในเกณฑ์สีเขียว
   ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งล็อคสนิท"แคมป์คนงาน"ป่าตอง28วันสกัดแพร่โควิด    

แท็กที่เกี่ยวข้อง