“ธรรมนัส”สั่งลุยจับคู่ 10 แบรนด์ดังกับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มปลูกฟ้าทะลายโจร

28 กรกฎาคม 2564

“ธรรมนัส” ลุยจับคู่ผู้ประกอบการ 10 บริษัท กับกลุ่มเกษตรกร เร่งขับเคลื่อนปลูกฟ้าทะลายโจร เพิ่มรายได้สู้โควิด-19 ชี้มีความต้องการเพิ่มกว่า 316 ตันแห้ง

 

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการตลาดฟ้าทะลายโจร จับคู่ผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร โดยมอบหมายให้ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

 

“ธรรมนัส”สั่งลุยจับคู่ 10 แบรนด์ดังกับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มปลูกฟ้าทะลายโจร

 

ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ผลิตฟ้าทะลายโจร จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ แก้วมังกรเภสัช อ้วยอัน สมุนไพรไทย ขาวลออเภสัช JSP Pharma ทิปโก้ โชคชัย เวชพงศ์โอสถ ธงทอง มิลลิเมต หน่วยงานภาครัฐ เพื่อหาปริมาณความต้องการของผู้ประกอบการในการผลิตยาฟ้าทะลายโจรและจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการผลิตฟ้าทะลายโจรกับกลุ่มเกษตรกร

 

“จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น สมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงสนับสนุนการจับคู่ผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรโดยผู้ประกอบการผลิตฟ้าทะลายโจรทั้ง 10 บริษัท มีความต้องการเพิ่มเติมการใช้ยาฟ้าทะลายโจร จากเดิมอีก 316 ตันแห้ง

 

“ธรรมนัส”สั่งลุยจับคู่ 10 แบรนด์ดังกับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มปลูกฟ้าทะลายโจร

 

ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก จึงให้ผู้ประกอบการจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีตลาดที่แน่นอนและผู้ประกอบการสามารถผลิตฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ ปราศจากสารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ที่ไม่เกินกฎหมายกำหนด รวมถึงขั้นตอนในการเก็บเกี่ยว การตาก การอบ เพื่อรักษาคุณภาพและไม่มีเชื้อราในฟ้าทะลายโจร นับเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ เพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปได้

 

นอกจากนี้สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ที่ปลูกฟ้าทะลายโจร ที่ได้มาตรฐาน มกท. มกษ. GAP PGS:IFOM จำนวน 18 จังหวัด ที่มีศักยภาพในการปลูกฟ้าทะลายโจรที่ได้คุณภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจรตามความต้องการของผู้ประกอบการ

 

“ธรรมนัส”สั่งลุยจับคู่ 10 แบรนด์ดังกับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มปลูกฟ้าทะลายโจร

 

“ธรรมนัส”สั่งลุยจับคู่ 10 แบรนด์ดังกับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มปลูกฟ้าทะลายโจร

 

“ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบคุณภาพดินว่ามีสารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่นหรือไม่ และจะต้องปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำอย่างไร รวมทั้งให้ ส.ป.ก. กำหนดพื้นที่ในการปลูกฟ้าทะลายโจร โดยขยายพื้นที่ในกลุ่มเกษตรกรเดิม จัดหาพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่มีค่าสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง มีผลผลิตต่อไร่สูง เช่น พันธุ์พิจิตร 4-4 พันธุ์พิษณุโลก 5-1 และให้นำเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต โรงอบสมุนไพรพลังแสงอาทิตย์ ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อการปลูกฟ้าทะลายโจรที่มีตลาดอย่างแน่นอนเพื่อสร้างรายได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว