นัด “GACC” ประชุม Zoom หลังจีนแจ้ง เตือนตรวจพบศัตรูพืช “ลำไย”

27 ก.ค. 2564 | 12:19 น.

เรื่องใหญ่ จีนแจ้งเตือนตรวจพบศัตรูพืช “ลำไย” กว่า 100 ชิปเม้นท์ “มนัญญา” สั่งกรมวิชาการเกษตร รุดแก้ปัญหาส่งออกลำไยไปจีนต้องไม่สะดุด “พิเชษฐ์”รับนโยบายเร่งประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่งนัด GACC ทันที

พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการด่วนจากนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administation of Custor of the People's Republic of China: GACC) ได้แจ้งเตือนปัญหาการตรวจพบเพลี้ยแป้งในลำไยจากไทยเมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2564  จำนวน 114 ครั้ง  ซึ่งเป็นสินค้าลำไยส่งออกไปจีนที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนหน้านี้

 

โดยในจำนวนนี้มีสวนถูกแจ้งเตือน จำนวน 100 แห่ง   โรงคัดบรรจุถูกแจ้งเตือน จำนวน 66 แห่ง  แบ่งเป็นในพื้นที่ จ. จันทบุรี 28 แห่ง  จ.สระแก้ว 1 แห่ง จ.เชียงใหม่ 11 แห่ง  และ จ.ลำพูน 26 แห่ง  จีนจึงขอให้กรมวิชาการเกษตรทำการระงับการส่งออกผลไม้ไปจีนที่ผลิตจากสวนและโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวด้วยตนเองก่อน

 

พร้อมรายงานผลการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ GACC พิจารณาเห็นชอบจึงจะอนุญาตให้สวนและโรงคัดบรรจุดังกล่าวส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อีกครั้ง  ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมาตรการป้องกันครอบคลุม

 

สวนลำไย

 

ตั้งแต่ที่สวน  โรงคัดบรรจุ  และด่านตรวจพืช เสนอให้ฝ่ายจีนพิจารณา  ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ประสานให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ขอนัดหมายการประชุมเจรจากับ GACC ด้วยระบบ Zoom  แล้ว

  

นายพิเชษฐ์   กล่าวในตอนท้ายว่า  ในวันนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ลำไยภาคตะวันออก   เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและชี้แจงแนวทางและมาตรการต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรในการส่งออกลำไยในฤดูกาลผลิตนี้

 

รวมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงข้อกังวลของจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดในการตรวจสอบและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆ กับการเข้มงวดตรวจสอบศัตรูพืชด้วย