“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้มราคาสินค้า ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาส

10 ก.ค. 2564 เวลา 9:33 น. 20

“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้ม เดินสายตรวจตลาด-ห้างสรรพสินค้า   โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ หน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลแอลกอฮอล์ และสินค้าเวชภัณฑ์ต่างๆ ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาช่วงคุมโควิด-19

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยขอให้ประชาชนลดการเดินทางและให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ให้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กรมฯได้ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด

“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้มราคาสินค้า  ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาส

โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ หน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลแอลกอฮอล์ และสินค้าเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาส และต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน รวมทั้ง  การตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าให้มีความเที่ยงตรง

“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้มราคาสินค้า  ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาส

โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ตลาดสด และร้านค้าทั่วไปทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบภาพรวม พบว่า ขณะนี้สินค้ายังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ผลิตสินค้ายืนยันว่าสามารถขนส่งสินค้าให้กับผู้จำหน่ายได้ปกติ แม้ในช่วงนี้อาจจะมีประชาชนซื้อสินค้าในแต่ละครั้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นบ้าง แต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีผลกระทบอะไร จึงขอให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า สำหรับในส่วนของต่างจังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามเพื่อกำกับดูแลมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน นอกจากนี้ เพื่อช่วย ลดค่าครองชีพประชาชน และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยให้แก่ประชาชน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยังได้มีรถโมบายพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ออกจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษบริการประชาชนถึงชุมชนกว่า 1,000 คัน ทั่วประเทศ


“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้มราคาสินค้า  ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาส

“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้มราคาสินค้า  ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาส

“ ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “

“ค้าภายใน”ลุยตรวจเข้มราคาสินค้า  ป้องผู้ประกอบการฉวยโอกาส

และหากตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งน้ำหนักจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือกรณีที่ทำให้เครื่องชั่งมีน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือกรณีที่พบว่าใช้เครื่องชั่งที่มีค่าน้ำหนักคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง