svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดชิง2.9พันล้าน 2ศูนย์ขนส่งสินค้า ชายแดน รับรถไฟทางคู่เหนือ-อีสาน

14 พฤษภาคม 2564

กรมการขนส่ง เตรียมเปิดประมูลPPP 2ศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของเชียงราย -นครพนม ในปีนี้ มูลค่ากว่า 2.9 พันล้าน ดึงเอกชนร่วมทุน บูมคมนาคมขนส่งรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง เหนือ-อีสาน

 

นอกจากลงทุนโครงการรถไฟทางคู่แล้วการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าของกระทรวงคมนาคมย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะ ช่วยเชื่อมโยงและกระจายให้ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างทันท่วงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันลดต้นทุนพลังงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพโดย2พื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่บริเวณด่านชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปลายทางรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของและจังหวัดนครพนม เส้นทางรถไฟทางคู่สาย บ้านไผ่-มุกดาหาร  -นครพนม

เปิดชิง2.9พันล้าน 2ศูนย์ขนส่งสินค้า ชายแดน รับรถไฟทางคู่เหนือ-อีสาน

ขณะความคืบหน้า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุ ว่าศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้า 2แห่ง จะเปิดประมูลรูปแบบ PPP หรือเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ มูลค่ารวม 2.9พันล้านบาท คาดว่าจะมีเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นกรมฯ จะเข้าบริหารศูนย์ดังกล่าวไม่เกินภายใน 1 ปีครึ่ง  เนื่องจากปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าผลไม้ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรมฯได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่สนใจเข้าใช้ภายในศูนย์ ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าศุลกากร 2 แห่ง พื้นที่สำนักงาน และชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) 

โดยให้บริการพื้นที่จอดรถบรรทุกและจุดชาร์จไฟตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น (Reefer Plug) ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้   หลังจากนั้นจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์ยกขน และงานระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) อายุสัญญาสัมปทาน 15 ปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost เฉพาะในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ทั้งหมดแล้ว ขณะเดียวกันสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้ภายในปีนี้  และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในปี 2565 คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนภายในกลางปี 2565

ส่วนการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 เอกชนเข้ามาบริหารโครงการฯตามสัญญาสัมปทาน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าขาเข้า-ออก อาคาร CFS หลังที่ 2 อาคารสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ โรงอาหารส่วนปฏิบัติงาน อาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อาคารเอกซเรย์และอาคาร CCA วงเงิน 660.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น

สำหรับพื้นที่ในโครงการฯ ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าศุลกากร อาคารหอพัก อาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน อาคารบริหารส่วนกลาง ลานจอดรถแลการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วง โรงอาหารส่วนบริหารงานกลาง อาคารซ่อมบำรุง และชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) ขณะเดียวกันการออกแบบโครงการฯจะเป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันและรถเที่ยวเปล่า ทั้งนี้เป็นที่ทำการของหน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) สามารถให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งรองรับการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ส่วน โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม   ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาปลายปีนี้หรือต้นปี 2565  โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างในส่วนองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมรับผิดชอบในส่วนบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M)  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปีนี้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง  3 ปี สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุด 164,431 TEU รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกับระบบราง (Shift Mode) ผ่านแนวโครงการรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-นครพนม